Logga in

Här är elfelen bakom den ödesdigra elbilsladdningen

Publicerad
8 okt 2018, 09:50

Det började med att huvudsäkringen löste ut – och slutade med att hela huset förstördes i en brand. Brandutredare Michael Steen pekar ut elfelen bakom den ödesdigra elbilsladdningen.

Ett tvåfamiljshus i Sunne i Värmland totalskadades i en häftig brand en tidig söndagsmorgon i somras. Branden startade i en carport där en elbil stod inkopplad för laddning och spred sig till villan. Nu är brandutredaren Michael Steen på Attention TC snart färdig med sin rapport.

– Branden orsakades antingen av vägguttaget eller av timern där laddaren var ansluten, slår han fast.

Läs mer: Lyktstolpen laddar elbilen – och installationen går snabbt

Han berättade att familjen brukade koppla in laddkabeln, som hade levererats med elbilen, i ett vanligt Schukouttag. Men snart visade det sig att huvudsäkringen gick om bilen laddade samtidigt som tvättmaskinen användes. Familjen löste problemet genom att ladda bilen nattetid med hjälp av en timer som stoppades i Schukouttaget.

– Det slutade med att de fick springa ut på morgonen i bara underkläderna. Familjen med tre barn klarade sig men huset blev förstört, säger Michael Steen.

Eftersom det var ett tvåfamiljshus förlorade även grannfamiljen sitt hem i eldsvådan.

Läs mer: Därför brinner hoverboarden – men inte borrmaskinen

Elbilsladdning innebär långvarig hög belastning på både elanläggning och elprodukter. I värsta fall kan det leda till överhettning och brand. Schukoladdning ska därför bara användas som en tillfällig lösning, enligt Elsäkerhetsverket. Och enbart om strömmen ställs ner till 8 – 10 Ampere och laddningen sker under uppsikt. Myndigheten gick nyligen ut med en varning även för elbilsladdning med timer eller förlängningssladd

Hur stor strömmen var har det inte gått att fastslå efter branden i Sunne. Inte heller vilken ip-klass timern hade.

– Det hade brunnit så mycket att det bara fanns små rester kvar, säger Michael Steen.

Han har de senaste 15 åren utrett närmare 900 bränder på uppdrag av försäkringsbolag, polis och räddningstjänst. Hans specialområde är bränder som misstänks vara elrelaterade. Bränder med elbilar har han utrett några enstaka gånger tidigare, men det här är första gången han kan konstatera att det är elbilsladdningen som är brandorsaken.

Läs mer: Udda kabeldragning: ”Lika många kommentarer som det finns elektriker…”

Kommer bränder orsakade av elbilsladdning att öka i framtiden?
– Ja, det tror jag absolut. Schukouttag och tidur av dålig kvalitet är inte de enda problemen. Nu kan du hitta piratkopior av laddutrustning på nätet, som är jättebilliga men har mycket sämre kvalitet än originalen, säger han.

Vad är ditt råd till elbilsägare?
– Låt en elinstallatör montera en fast installerad laddstation som matas på en separat gruppledning. Det minskar risken för överbelastning i någon skarv eller för klen ledning, säger han.

Har du något råd till elinstallatörer?
– Förklara för kunderna hur viktigt det är att ha en ordentlig laddinstallation, vilken kan bli en pedagogisk utmaning i sig, säger Michael Steen.

Läs mer: 40-årig skarvsladd inte smartaste valet?