Logga in

Vad gör jag om en anställd drabbas av strömgenomgång?

Publicerad
17 maj 2023, 05:30

Rickard Lindberg, arbetsmiljöexpert på Installatörsföretagen, listar åtgärderna –  och vad du ska göra först om olyckan är framme.

April 2023:
Elektriker allvarligt skadad av strömgenomgång vid ställverk

Läs också:
Rapport om elolycka arkiverades i pärm

FRÅGA: När jag nyligen läste om en elektriker som fick livshotande skador kände jag att jag behöver vara bättre förberedd. Vad gör jag om någon av mina anställda skulle drabbats av strömgenomgång?

SVAR: Här kommer en checklista över åtgärder som lämpligen ska finnas lättillgänglig för alla på arbetsplatsen. Det första du ska göra är såklart att ta hand om den som skadats.

Checklista vid strömgenomgång:


1. Ta reda på vad som har hänt.

2. Vid högspänning och ljusbåge bör man alltid uppsöka sjukvården.

3. Låt aldrig en skadad montör åka till sjukhuset ensam.

4. Kontakta anhöriga

5. Ge nödvändig information till de anställda i företaget.

6. Gör en tillbuds- och olycksfallsanmälan till Arbetsmiljöverket (arbetsskada.se)

7. Anmäl olyckan  till försäkringsbolaget

8. Gör en skriftlig utredning om hur olyckan gått till: (bakomliggande orsaker, alltså varför hände (utrustning eller handhavandefel). Detta för att kunna förebygga olyckor framöver och vidta åtgärder om det behövs.

TÄNK PÅ ATT VISSA SKADOR – sena effekter – kan man inte se med blotta ögat. Om en anställd en tid efter olyckan känner oro eller märker av förändringar, som ändrad sinnsesstämning bör hen vända sig till sjukvården