Logga in

Radioamatörens solceller störde – så hittades felet

Publicerad
20 feb 2023, 05:30

Optimerarna från Solar Edge i Anders Ljunggrens solcellsanläggning störde trots omfattande åtgärder. Men nu, efter ett och ett halvt år är problemet äntligen löst. Men tillverkaren var först inte alls sugen på att erkänna att de hade gjort fel. 

År 2020 berättade Elinstallatören om radioamatören Anders Ljunggren och hans problem med EMC-störningar från de egna solpanelerna. Störningarna kom från de 31 optimerarna i anläggningen som levererats av Solar Edge. 

När Elsäkerhetsverket blandades in i fallet med tog Solar Edge tag i frågan och gjorde ett försök att åtgärda problemen. Det lyckades inte helt, vissa störningar kvarstod ändå. Men hur är det nu, ett och ett halvt år senare?

Hade stora problem förr:
Radioamatörens solceller stör – trots alla åtgärder

Elinstallatören berättade om Anders Ljunggrens problem i nr 7 2020.

I dag är Anders Ljunggren nöjd. Efter egna mätningar i anläggningen kunde han peka ut felkällan – det var fel typ av klämferriter som monterats på kablagen. De är nu ersatta av andra, men det blev en hel del diskussioner på vägen mot den slutliga lösningen.

– Jag har egna instrument som klarar av att mäta på de frekvenser som vi radioamatörer använder oss av, så jag kunde påverka att den första omgången ferriter läckte störningar, trots att de monterats efter alla konstens regler. SolarEdge tog därför kontakt med tillverkaren i Israel som först inte ville kännas vid att ferriterna var fel för det här ändamålet, men som ändå gav sig till sist.

Jakten går vidare:
Hon jagar störningar från solceller

Anders Ljunggren berättar att med de nya ferriterna filtreras så gott som alla störningar bort, tillräckligt mycket för att han ska vara nöjd med utgången av det hela. Men han vidhåller att grundfelet – att optimerarna har för dålig kapsling, eftersom den är gjord i plast. Ändå tycker han att SolarEdge ställt upp till hundra procent med att lösa hans problem.

– Nu sitter det ferriter av rätt sort vid alla optimerare och på likströmskabeln ner till växelriktaren i källaren. De är monterade var tredje meter och lindade med tillräckligt många varv. Anders, som har koll på störningsproblemen numera berättar att för varje varv ferriten är lindad kring kabeln så dubbleras förmågan att ta hand om störningar.

– Det är viktigt att likströmskabeln också är antingen en koaxialkabel eller som hos mig förlagd i metallrör. Och att det monteras ett extra EMC-filter på växelriktaren, med koaxialkabel mellan filter och riktare. Det har man gjort hos mig, berättar han.