Logga in

”Den stora utmaningen om man går off grid är att gå on grid igen”

Publicerad
13 dec 2022, 09:23

När Blå gården i Skåne skaffade egen elproduktion med solceller och vindkraft var målet att kunna klara sig off grid. Men flera elfirmor har varit med och brottats med de problem som uppstår när anläggningen åter ska matas från elnätet – on grid. 

Redan när Blå Gården fick sina solpaneler lät Tina Högström och Gert Thell komplettera dem med ett batterilager. Tanken var att gården skulle klara sig med egen el vid tillfällen att strömavbrott och att öka andelen egenanvänd el från solpanelerna.

Om vindkraften på Blå Gården:
Lång väg mot egen vindkraft

– Men vi gjorde batterianläggningen för liten, med tre invertrar på vardera 3 kW och gelbatterier med 12 kWh i kapacitet, konstaterar Gert Thell. Tre olika elfirmor har genom åren kämpat med att få ordning på tekniken och nu, efter att två elingenjörer styrt upp det hela, fungerar allt som det ska – givet att inte solpaneler och vindkraft producerar mer el än vad batterianläggningen är dimensionerad för.

Så nu är arbetet i full gång med on-off grid lösning 2.0. Ett batterirum är inrett och tre nya invertrar är installerade, var och en med 10 kW effekt. Efter nyår kommer fem rack med vardera fyra litiumbatterier på totalt närmare 100 kWh på plats och då ska också en avancerad styrning, Home Assistant, installeras så att Blå Gården kan dra full nytta av sitt timprisabonnemang hos Tibber på elen och ladda batterier vid lågpris för att sälja tillbaka till nätet till högpristaxa.

Mer om batterilager:
Fem goda skäl att satsa på ett batterilager

– Vi ska också installera mätpunkter i fastigheten som gör det möjligt att styra effektförbrukningarna på lastnivå och installerar nya, styrbara, elradiatorer i huset, säger Gert Thell. Han konstaterar att det mycket matematik att hålla reda på för att det här ska bli optimalt, men både han och Tina tycker det är en riktigt kul syssla.

– En sak vi har lärt oss under den här resan med batterilagren är att den stora utmaningen om man går off grid är att gå on grid igen – att säkerställa att frekvensen är densamma som på nätet tillägger Tina Högström.

Nya on-off grid anläggningen

• 20 st Pylontech US5000 litiumbatteri på 4,8 kWh, ger cirka 100 kWh

• Tre Victron. Multiplus 2, 10 000 kVA, invertrar med batteristyrning

• Tre övervakningsenheter Victron Lynx distributor

• En kommunikationsenhet Victron Cerbo GX

• Som Med användargränssnitt som visas på två pekskärmar från Victron.