Logga in

Mikronät: Långvarig ödrift inte det viktigaste

Publicerad
11 sep 2023, 08:29

Mikronätet i skånska Simris kunde vara i ödrift i många timmar även vintertid. Men i utvärderingen av projektet visade det sig att andra funktioner var viktigare.

Tidigare svenska erfarenheter av mikronät finns bland annat från projektet Simris i Skåne. Mellan år 2017 och 2019 drev Eon projektet som stöttades med EU-medel. Under 2020 gjordes en utvärdering.

”…Det bästa är att jobba tillsammans med elnätet för att minska effekttoppar då elsystemet är som mest pressat.”

Patric Elmén, Eon

Nytt på Arholma:
”Frågan är om det blir möjligt att koppla in fler solceller på ön?”

Läs också:
Tekniken bakom Sveriges nya mikronät

Upplägget i Simris var på flera sätt annorlunda än på Arholma. Energilagret med litiumjon-batterier var lika stort, 330 kWh, men utöver det fanns även ett flödesbatteri om 1 050 kWh.

Solceller installerades bland annat i en solpark och sammanlagda effekten var 440 kilowatt. Utöver det hade byn Simris även ett eget vindkraftverk om 500 kilowatt.

Under projektet var Simris i ödrift var femte vecka och vid några tillfällen helt självförsörjande dygnet runt. Det inträffade under sensommaren och tidig höst när det var mycket sol och vind. 

– När vi analyserar upplägget i Simris ser vi att det bästa business-caset för kunderna inte ligger i att vara helt bortkopplade från nätet. Det bästa är att jobba tillsammans med elnätet för att minska effekttoppar då elsystemet är som mest pressat, säger Patric Elmén, presschef hos Eon.

Byn Simris. Foto Eon

De boende i Simris var involverade även i tekniken. Flera husägare valde att installera både solceller och batterier. I de 150 hushållen styrdes också några värmepumpar, varmvattenberedare och batterier så att elanvändningen anpassades efter tillgången.

Efter projektets slut har byn fortsatt att driva mikronätet i egen regi. Regelverket gör det svårt för nätägaren Eon att äga energilager.

– Därför var vi tvungna att vid projektets slut koppla ur de batterier som vi ägde. Det har hindrat Simris från att fortsätta gå i ödrift. Men enskilda kunder har kvar solcellerna och batterierna i sina hus och klarar sig på så vis bättre vid eventuella strömavbrott, säger Patric Elmén.

Läs också:
”Byn kunde vara själv­försörjande dygnet runt”

Sedan 2020 har Eon i stället inlett samarbeten med byggbolag, aggregatorer och andra aktörer för att ge dem möjlighet att på samma sätt som i Simris styra sin last på olika sätt. De får betalt för att minska sin elanvändning under vissa tidpunkter. De nya flexibilitetsmarknaderna drar också nytta av styrsystem liknande det som togs fram i Simris-projektet för att styra förbrukning, enligt Eon.

– I Simris lärde vi oss också vikten av att se till helheten och våga ändra fokus längs vägen. Vi hade ett projekt som fokuserade mycket på mikronät och off grid, men det vi tar med oss handlar mer om smart styrning och hur vi bygger smarta energisystem som stöttar varandra, säger Patric Elmén.