Logga in

Ludvika preppar för massivt elavbrott – med mikronät

Publicerad
8 sep 2020, 08:28
| Uppdaterad
8 apr 2021

Är det en jättesnigel? Eller ett futuristiskt konstverk? Nix, här finns ett energilager redo att kickstarta Ludvikas nya mikronät.

Lisbeth Söderling.Tänk dig att hela Mellansverige plötsligt slocknar mitt i smällkalla vintern. Strömavbrottet varar i tre veckor. Orsaken är kanske sabotage, en storm eller någon annan extrem händelse.

– Då ska mikronätet hjälpa till att rädda upp situationen i Ludvika, säger Lisbeth Söderling, som är projektledare på utvecklingsklustret High Voltage Valley.

Läs mer om folk som förbereder sig:
Off-grid-Andreas: En massa preppers har vaknat

Hjärtat i mikronätet är ett energilager med batterier som under våren har installerats inuti stadens nya landmärke. Det 18 meter höga schabraket, som döpts till Krafttanken, var ursprungligen ett hölje till världens största transformator. När ABB sålde transformatorn till Kina härom året blev höljet kvar i Ludvika. Först var det oklart vad som skulle ske med det. Men några ABB-medarbetare spånade idéer vid kaffeautomaten och kom att tänka på Lisbeth, som tidigare har jobbat på ABB. Kanske kunde hon ha glädje av pjäsen i sitt mikronätsprojekt? Och så blev det.

Kolla in det här med:
”Byn kunde vara själv­försörjande dygnet runt”

Bakgrunden till mikronätssatsningen är en riskanalys som Ludvika kommun gjorde 2007. Den pekade på de allvarliga följderna av långvariga strömavbrott och lyfte samtidigt fram att det faktiskt finns ett vattenkraftverk i stan. Varför inte dra nytta av vattenkraften vid en kris? Men även batterier krävs, vilket är dyrt. Men att använda billigare dieselaggregat var aldrig ett alternativ.

”Självklart var det delade meningar om det estetiska i början. Det var två läger.”

Lisbeth Söderling

– Diesel tar slut, och vi skulle aldrig kunna säkra leveranser till Ludvika i en större krissituation. Men när vattenkraftverket väl är igång tar vattnet inte slut, och energin är fossilfri, säger Lisbeth Söderling. 

Så här funkar tekniken: Vid ett strömavbrott kan batterierna försörja ett mindre mikronät i några timmar. På så vis säkras elen till de allra viktigaste lasterna hos räddningstjänsten och i stadhusets ledningscentral. Men vid långvariga strömavbrott kan batterierna även användas för att koppla in vattenkraftverket, som finns i Ludvika ström några hundra meter bort. Och när vattenkraften är i gång kan ett större mikronät med fler viktiga laster få el i stort sett hur länge som helst.

Ett antal rack med litiumjonbatterier har fått ett klimatanpassat rum inne i Krafttanken. Foto: Charlotta von Schultz

Vattenkraftverket producerar i vanliga fall el till stamnätet. Vid ett omfattande strömavbrott slocknar stamnätet, och då ger även vattenkraftverket ger upp. Det tappar frekvensen och stannar.

– Det är då energilagret kommer in och startar upp vattenkraftverket igen mot ett svart nät, säger Lisbeth Söderling.

När vattenkraftverket på 3,5 MW väl är i gång fixar det frekvensregleringen på egen hand, och elproduktionen kan försörja fler viktiga funktioner än räddningstjänsten och ledningscentralen. Andra kandidater att anslutas till mikronätet är vattenreningsanläggningen, fjärrvärmeverket, en uppsamlingsplats för personer som behöver skydd, en bensinstation och en stor mataffär. Och kanske allmänbelysning för tryggheten.

Foto: Charlotta von SchultzAtt samköra energilagret med solcellinstallationerna visade sig vara knepigare än väntat. Solcellernas växelriktare förväntar sig att jobba mot ett fungerande elnät. Annars stänger de ner. Därför måste växelriktarna eller deras styrning anpassas så att de klarar att stötta energilagret vid ödrift. 

Men Lisbeth Söderling tycker inte att projektet har haft några större tekniska stötestenar.

Coronakrisen har däremot sinkat projektet några månader. Leveransen av växelriktaren från Nya Zeeland blev försenad, batteriernas styrutrustning från Italien likaså. Italienarna kan inte heller ta sig till Sverige som planerat för att färdigställa, driftsätta och testa systemet. De uppgifterna sköter i stället Caverion, som har gjort den elektriska installationen på plats.

Vid Elinstallatörens besök i juni är parkeringen framför Krafttanken delvis uppgrävd. Här ska snabbladdare för elfordon installeras. Energilagret har en total kapacitet på 400 kWh, varav 100 kWh kan användas till annat än krisberedskap. Förutom elbilsladdning finns det planer på att sälja snabbt frekvensstöd till Svenska Kraftnät. 

Nu återstår att sätta hela systemet på prov i ett skarpt ödriftstest i samarbete med Svenska Kraftnät. Ludvika ska kapa anslutningen till regionnätet och låta energilagret starta mikronätet. Om allt går enligt planerna ska testet ske under hösten.

Skaffar dyrt mikronät av en anledning:
”De gick i ödrift vid en brand och det fungerade så bra att det inte ens märktes”

Vad tyckte Ludvikaborna när Krafttanken dök upp här i Sockenstugeparken?

– Självklart var det delade meningar om det estetiska i början. Det var två läger. På ena sidan de som har sitt hjärta i ABB, som känner stolthet och tycker att äntligen manifesteras det att vi har en världsledande industri i Ludvika. På andra sidan fanns personer som tyckte att Krafttanken förstörde miljön i centrum. Men efter att vi hade en stor invigning i november med ljusshow, uppträdanden och korvgrillning så tycker jag att protesterna avtog, säger Lisbeth Söderling som själv tycker att pjäsen är imponerande. 

Tror du att mikronätet kommer till nytta?

– Vi har ett starkt kraftnät i Sverige, och ett scenario med tre veckors strömavbrott är inte sannolikt. Men det är ändå möjligt och konsekvenserna skulle bli väldigt stora. Vi har gott om orter med vattenkraftverk i landet, och en sån här lösning skulle kunna säkra elen vid krissituationer på fler ställen, säger Lisbeth Söderling.