Logga in

Återanvända gamla elkablar – är det ok?

Publicerad
6 apr 2022, 08:58

Fråga: Jag var hos kund och tittade på jobb i förra veckan. Han vill att jag ska återanvända så mycket av det gamla elmaterielet som möjligt för att det inte ska bli så dyrt. Jag känner mig osäker, är det verkligen ok? Tänk om till exempel kablar har skador som inte syns? Sedan är det ju inte säkert att det blir så snyggt heller. Inte direkt kul att lämna ett vardagsrum där kabeln böljar fram.

Har du en fråga till Cecilia Axelsson?

Cecilia Axelsson är elsäkerhetsexpertpå Installatörsföretagen.Mejla din fråga direkt till cecilia.axelsson@potentiale.se. 

Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera och göra urval i insända bidrag.

Svar: Det finns inget som sätter direkt stopp för att återanvända elmateriel. Men du måste se till att det inte varit utsatt för något som kan påverka el- och brandsäkerheten. Allt gammalt elmateriel är dessutom inte godkänt att installera i dag.

På kabelåtervinningsfabriken luktar det – marsipan
Återvinn gamla kablar – vinst för både dig och miljön

Mer frågor till cecilia axelsson
Måste laddboxen ha egen jordfelsbrytare?

Om det finns någon skavank som inte påverkar säkerheten på något sätt, men däremot utseendet, ja, då tycker jag att du ska vara noga med att ange er överenskommelse i uppdragsbeskrivningen.

Beroende på vilket typ av elmateriel det är som kunden vill återbruka så kan det faktiskt bli dyrare än att installera nytt. Du behöver ju dels utföra extra mätningar och kontroller, dels lägga extra tid på att få installationen att vara fackmässigt utförd rent utseendemässigt.