Logga in

Nix, JFB störs inte av solceller

Publicerad
7 feb 2022, 10:27
| Uppdaterad
24 feb 2022

Forskarna kan ge lugnande besked: Jordfelsbrytare står pall för solceller och elbilsladdare.

Text

Elinstallatören har skrivit flera artiklar om en oro för att jordfelsbrytare skulle kunna störas av solceller och elbilsladdare. I slutet av 2020 fick en forskargrupp vid Luleå tekniska universitet i Skellefteå i uppdrag att reda ut frågan. Forskarnas slutsats är goda nyheter för alla som har varit bekymrade.

Läs forskarnas rapport: Jordfelsbrytare och komponenter från DC till 150kHz – en riskbedömning

Här är Energiforsks pressmeddelande:

Det har funnits en oro om att funktionaliteten hos jordfelsbrytare skulle påverkas i samband med installationer av solceller och elbilsladdare. Forskare i Skellefteå har nu kartlagt likström och högre frekvenser av växelström i lågspänningsnät och kommit fram till att det inte finns några uppenbara risker för att jordfelsbrytare slutar att fungera på grund av installationer av solceller och elbilsladdare.

Projektet har utförts av forskare vid Luleå tekniska universitet i Skellefteå som har kartlagt riskerna genom simuleringar, mätningar och laborationsexperiment.

– Oron för att funktionaliteten hos jordfelsbrytare ska påverkas är obefogad enligt våra studie. Vi förväntade oss att jordfelsbrytare skulle vara mer känsliga för störningar från högre frekvenser, men de klarade sig mycket bättre än vi trodde, berättar Ángela Espín-Delgado som är doktorand inom Elkraftteknik.

Ángela Espín-Delgado, Jil Sutaria och Naser Nakhodchi har kartlagt källor av likström i lågspänningsnät och spridning av likström genom lågspänningsnät. Resultaten visar att källor av likström inte äventyrar funktionaliteten av jordfelsbrytare i närliggande installationer. Projektet har bestått av en kombination av litteraturstudier, modellering, mätningar och experiment i verklighetsnära anläggningar.

– Det är viktigt att högre frekvenser kommer med i standarder för jordfelsbrytare, säger Ángela Espín-Delgado. En viktig fortsättning på projektet skulle vara att se hur högre frekvenser av växelström kan påverka människor.

”Rapporten bekräftar att likström från grannens solceller eller elbil inte kan slå ut den egna jordfelsbrytaren.”

Mikael carlson, elsäkerhetsverket

Fredrik Byström Sjödin på Installatörsföretagen tycker det är mycket bra att projektet har givet ett tydligt resultat:

– Det har varit mycket diskussioner om hur jordfelsbrytare påverkas av läckande likströmmar, nu kan vi klart och tydligt säga att sannolikheten att de kan påverkas är liten, vilket var precis vad vi kom fram till i vår egen rapport. Nu ser vi på installatörsföretagen den här frågan som utagerad. Det blev en bra och tydlig rapport och det ser vi som en stor fördel.   

läs mer om vägen fram till svaret:
Forskare störde JFB – blev förvånade

Mikael Carlson på Elsäkerhetsverket hoppas att resultaten från projektet nu kan lugna de som känt sig oroliga för att deras jordfelsbrytare ska sluta att fungera när grannar börjat skaffa solceller och elbilar.

– Rapporten bekräftar att likström från grannens solceller eller elbil inte kan slå ut den egna jordfelsbrytaren. Dessutom ger den här studien lugnande besked om jordfelsbrytares tålighet mot felströmmar, som skiljer sig från nätets 50Hz. 

Läs också:
Elsäkerhetsverket: Överdriven oro för insomnande jordfelsbrytare

Mikael Carlson uppmanar alla att investera i en jordfelsbrytare:

– En jordfelsbrytare kan rädda liv då den ger ett bra skydd mot elolycka och elbrand. Saknar man detta skydd bör man kontakta ett elinstallationsföretag för att få det installerat. Glöm inte heller att testa den regelbundet!