Logga in

När solcellerna stör jordfelsbrytaren

Publicerad
13 okt 2020, 08:28

Kan växelriktaren verkligen slå ut både din och grannens jordfelsbrytare? Professor Math Bollen och hans forskare närmar sig svaret.

Växelriktare i solcellsanläggningar skapar inte enbart en växelström på 50 Hz. De kan även sprida oönskade störningar på elnätet som påverkar jordfelsbrytare.  

Installatörsföretagens elsäkerhetsexpert Fredrik Byström Sjödin har varnat för att likström, som läcker från växelriktare, kan slå ut jordfelsbrytare – utan att det märks.

Läs mer: ”Obehagligt när jordfelsbrytarnas skydd försvinner i det tysta”

”Kunskapsläget just nu är att ingen vet hur allvarligt problemet egentligen är”
Math Bollen, professor i elkraftteknik 

I en youtube-film förklarar Fredrik Byström Sjödin hur även grannarnas jordfelsbrytare i värsta fall kan sluta att fungera. Den risken tonade Elsäkerhetsverket ner i början av året efter att ha fått frågor från oroliga husägare.

Elsäkerhetsverket: Överdriven oro för insomnande jordfelsbrytare

– Kunskapsläget just nu är att ingen vet hur allvarligt problemet egentligen är, säger Math Bollen, som är professor i elkraftteknik vid Luleå tekniska universitet.

Han har fått i uppdrag av Energimyndigheten och Energiforsk att utreda frågan, och hans forskargrupp undersöker två typer av störningar: likströmmar och supratoner på mellan 2 kHz och 150 kHz.

När det gäller läckt likström är farhågan att magnetkärnan kan bli mättad i vanliga jordfelsbrytare typ A. Den kan då sluta att fungera utan att det märks. Math Bollen känner inte till några fall där det har inträffat i verkligheten. Men forskarna har gjort simuleringar, och de preliminära resultaten bekräftar att en likström verkligen kan blockera jordfelsbrytare typ A i den byggnad där växelriktaren är installerad. Men likströmmen verkar inte kunna fortplanta sig genom elnätet och slå ut även grannarnas jordfelsbrytare.

– Hittills har vi inte kunnat hitta någon process för hur grannarnas jordfelsbrytare skulle kunna blockeras. Resultaten är preliminära, men jag håller det för väldigt osannolikt att grannarna skulle drabbas. Det är goda nyheter för annars skulle samtliga jordfelsbrytare Typ A i Sverige behöva bytas till Typ B, säger Math Bollen.

Den andra typen av störning, supratoner, kan inte slå ut jordfelsbrytare. Men det finns kända fall där supratoner har fått jordfelsbrytaren att lösa ut i onödan.

– Inträffar det någon enstaka gång är det kanske inte så allvarligt, men om de sker hela tiden finns risken att man inte ser något annat val än att koppla förbi jordfelsbrytaren, och då har man inget skydd mot jordfel längre, säger Math Bollen.

Förutom simuleringar ska forskarna göra mätningar i labb. De ska både undersöka vilka störningar som sprids från växelriktare och utsätta jordfelsbrytare av olika typer för störningar.

Fredrik Byström Sjödin ser positivt på att forskarna ska gå till botten med problemet.

– Det här bekräftar de farhågor som vi på Installatörsföretagen har haft om okunskapen i branschen om hur elanläggningar beter sig när ny teknik som solceller och elfordon ansluts till elnätet. Det är mycket glädjande att det uppmärksammas på akademisk nivå, säger han.