Logga in

Elsäkerhetsverket: Överdriven oro för insomnande jordfelsbrytare

Publicerad
20 feb 2020, 07:43

Oroliga husägare hör av sig till myndigheten när grannen skaffar solceller och elbil. Många gånger handlar oron om jordfelsbrytare som kan slås ut i det tysta av läckande likström. Men oron kan vara onödig, enligt Elsäkerhetsverket.

Likström som läcker från omriktare skulle kunna förstöra jordfelsbrytare typ A utan att det märks och lämna elsystem oskyddade. Problemen med läckströmmar ökar när fler skaffar solceller och elbilar. Det har Installatörsföretagens elsäkerhetsexpert Fredrik Byström Sjödin tidigare varnat för.

Varning förra året: ”Obehagligt när jordfelsbrytarnas skydd försvinner i det tysta

”Om vi skapar oro bland husägare så måste vi också vara säkra på att det är ett reellt problem.”

Mikael Carlson, teknisk expert Elsäkerhetsverket.

Men nu menar Elsäkerhetsverket att oron för insomnande jordfelsbrytare kan vara överdriven.

Mikael Carlson.– Vi har inte fått någon sådan händelse inrapporterad hittills. I våra beräkningar av hur ett sådant fel skulle kunna uppstå finns inga sådana indikationer heller, säger Mikael Carlson, teknisk expert hos Elsäkerhetsverket.

De flesta fastigheter har jordfelsbrytare typ A som tål upp till sex milliampere likström (DC). Vid mer ström än så kan jordfelsbrytaren bli mättad och ”somna in”.

– Jag kan inte se i vilka fall man skulle kunna få så höga strömmar in i en grannfastighet, säger Mikael Carlson.

Han menar också att så länge beräkningar och bevis saknas för att den farliga situationen faktiskt kan uppstå, så kan inte myndigheten reglera detta. Just nu är det i stället oron för den hypotetiska situationen som bekymrar mest. Många hör av sig med frågor till myndigheten.

– Om vi skapar oro bland husägare så måste vi också vara säkra på att det är ett reellt problem, säger Mikael Carlson.

Varningarna för mättade och insomnande jordfelsbrytare typ A har även ifrågasatts i kommentarer till Fredrik Byström Sjödins Youtube-film ”Jordfelsbrytare typ A – ett växande problem”.

En kommentator framför att såväl elbilsladdare som solcellsinvertrar ska ha egna skyddskretsar mot DC- och AC-jordfel.

För att den farliga situationen ska uppstå krävs många fel samtidigt. Både laddare och inverter är felaktiga, så att likström läcker, samtidigt är det fel på skyddskretsarna och dessutom inträffar ett vanligt jordfel i en angränsande anläggning. Det är större risk att en billig mobilladdare skapar den höga strömmen, menar kommentatorn.

Mycket kan gå fel: Hur många elfel kan man göra när solceller installeras?

Fredrik Byström Sjödin håller fast vid sin teori tills han är överbevisad. Att likströmmar kan bli över sex milliampere beror på sammanlagring.

– Med en ökad andel solcellsanläggningar och elfordon som ansluts till elnätet kan de sammanlagrade DC-strömmarna sannolikt öka. Det vore konstigt annars, säger han.

Har du något exempel på där en jordfelsbrytare typ A har somnat in på det sätt som beskrivs i din film?

– Nej, vi vet bara att oacceptabelt många jordfelsbrytare har felfunktion av okänd orsak. Det finns indikationer på att DC-strömmar kan vara orsaken i ett antal fall. Men ingen vet, säger Fredrik Byström Sjödin.

Viktigt med jordfelsbrytare: Hur farligt är det att duscha på el?

För att få fram mer kunskap kommer Installatörsföretagen att presentera en rapport, baserad på ett flertal konsultrapporter, under våren. Flera universitet och högskolor och också bjudits in att studera problemet i examensarbeten och akademiska avhandlingar.