Logga in

”Det kan vara tufft för plast i vissa lägen”

Publicerad
28 feb 2022, 09:52

En skrämmande syn mötte elinstallatören som öppnade utecentralen på en ladugård. Fasskenans plast hade smält och förvandlats till kol. Var orsaken kondens, eller borde det ha funnits en trepolig säkring?

När elinstallatören Joakim Haraldsson öppnade utecentralen på en ladugårdsbyggnad möttes han av en skrämmande syn. Isoleringen på en fasskena hade smält och förvandlats till kol. Två mätarsäkringar om 20 ampere hade slagit ifrån. En vattenpump och en värmepanna hade stannat och viss belysning slocknat.

Han påbörjade en felsökning för att förstå varför det blivit så hett i centralen. Joakim Haraldsson la också upp några bilder i Facebook-gruppen Elektriker utan gränser, för att höra vad kollegor trodde var orsaken till förkolningen. I tråden föreslogs bland annat att varmgången orsakats av glappkontakt, men det tror inte Joakim Haraldsson varit fallet här. 

“Det kan vara tufft för plast i vissa lägen, som här där den varit exponerad för stora omväxlande temperaturer.”

Joakim Haraldsson, elinstallatör

– Det var fuktigt inne i centralen när jag öppnade den, så jag är rätt säker på att skadan uppstått på grund av kondens, säger han.

En alltför tätt försluten central, i kombination med en fasskena omgiven av plast, har bidragit till situationen, menar Joakim Haraldsson. Då kan inte kondensen i centralen rinna bort eller torka. Vattnet gör att det blir överslag mellan kopparskenorna. Plasten smälter av värmen, strömmen ökar och till slut blir det kortslutning.

– All plast på fasskenan var bortsmält. Det kan vara tufft för plast i vissa lägen, som här där den varit exponerad för stora omväxlande temperaturer, säger Joakim Haraldsson, som jobbar hos Eltjänst i Kyrkeby utanför Emmaboda.

Brand orsakad av kondens.
Efter åtgärd med byglar. Foto Joakim Haraldsson

Hans åtgärd i utecentralen blev att ta bort fasskenan, byta säkringar och jordfelsbrytare samt bygla med bruna RQ-kablar mellan säkringarna. Elcentralen är numera också ventilerad. Ett enkelt sätt att göra det är att borra hål i skåpets botten, eller i någon blindpropp, så att vattnet kan rinna ut. En kommentator i Facebook-gruppen föreslår montering av en tryckutjämningsventil, för att motverka kondens.  

– Det är viktigt att ventilera utecentraler. Plastcentraler är också känsligare än äldre gjutjärnscentraler, så i vissa fall kan det vara en bra idé att sätta ett skyddande plåttak över centralen, säger Joakim Haraldsson.

En annan fråga som väcks i Facebook-tråden är den om behovet av flerpolig säkring. Borde det vara en trepolig säkring här, eftersom vattenpumpen är inkopplad med trefas? Om en fas faller bort på en motor som saknar (eller har ett trasigt) motorskydd finns annars brandrisk.

Därför behövs trepolig säkring:
”Men satan… farligt som faan!”

Läs också:
Att klippa nollan helt ingen bra idé

Joakim Haraldsson menar att det inte finns några krav att använda trepolig säkring i det här fallet, då vattenpumpen har motorskydd. Men om det funnits en belastning med både en- och trefas, eller om det gjorts en uppdelning av faserna, hade det varit annorlunda.

– Då är det krav på att kunna bryta alla faser samtidigt, med en trepolig säkring, säger han.

Joakim Haraldsson får medhåll av flera kommentatorer i tråden, och av Joakim Grafström, teknisk expert hos SEK Svensk Elstandard. Han menar att överströmsskydden (säkringar och dvärgbrytare) löser ut innan returströmmen i en trefasgrupp blir för stor. Att klippa nollan helt är dock ingen bra idé, även om den inte alltid behövs.