Logga in

”Känslan är att vi nu är nära att kunna ta förbindelsen i drift”

Publicerad
11 mar 2021, 05:45

Många väntar otåligt på att den nya länken för högspänd likström mellan Småland och Skåne ska bli klar. Idrifttagning var planerad till sista mars, men nya korrigeringar av styrningen i omriktarstationerna skjuter upp starten ytterligare, för 22:a gången.

Nya Sydvästlänken, den del som ska överföra högspänd likström mellan småländska Barkeryd och skånska Hurva, har kallats ”skandalbygge” av energiminister Anders Ygeman. Nu är den 25 mil långa HVDC-förbindelsen försenad igen – för 22:a gången. Enligt senaste budet ska idrifttagningen ske i mitten av augusti.

– Med enbart ett mindre antal åtgärder som återstår att hantera i kontrollutrustningens mjukvara är känslan att vi nu är nära att kunna ta förbindelsen i drift, sa Sverker Ekehage, projektledare för Sydvästlänken hos Svenska kraftnät, i en kommentar till förra förseningen som meddelades i november 2020.

Då var planerat datum för idrifttagningen 31 mars i år, men nyligen meddelade Svenska kraftnät att den senareläggs ytterligare.

”Försening är förstås jättetråkigt och ett misslyckande. Men både vi och leverantörerna gör allt vi kan för att få Sydvästlänken i drift så snart som möjligt.”

Sverker Ekehage, projektledare för Sydvästlänken hos Svenska kraftnät.

Driftstarten uppskjuten många gånger: Sydvästlänken försenad för 19:e gången – uppskjuten till 2020

Sydvästlänken försenas för artonde gången

Den ursprungliga planen var att Sydvästlänken, med kapacitet att överföra 2 x 600 megawatt, skulle tagits i drift 2015. Men efter det har öppnandet av HVDC-förbindelsen skjutits upp gång på gång. Flera av de senaste förseningarna har att göra med korrigeringar av styrningen i omriktarstationerna. Styrningen är extra viktig för likströmsledningar, eftersom de inte fungerar som ”automatiska reserver” för varandra som växelströmsledningar gör.

När en växelströmsledning tas ur bruk överförs strömmen automatiskt till andra ledningar på ett förutsägbart sätt. I likströmsförbindelser krävs ingripande av länkens styrsystem, vilket ställer särskilda krav på skydds- och kontrollsystemen.

Flera fullskaletester har gjorts, då anläggningarna varit tillfälligt anslutna till transmissionsnätet. Det har uppdagat brister i mjukvaran för kraftelektroniken. Exempelvis har styrningen under onormala driftsituationer behövt justeras. Detta ska leverantören GE Grid Solutions nu ha kommit till rätta med, enligt Svenska kraftnät.

”Drifttagning av förbindelserna i månadsskiftet mars/april hade varit möjlig, men då med begränsad effekt och kontraktsmässiga risker för Svenska kraftnät”, skriver myndigheten på sin hemsida. Om idrifttagningen skett som planerat under våren hade en avstängning av de fyra omriktarstationerna krävts i sommar, för kompletterande åtgärder.

– Försening är förstås jättetråkigt och ett misslyckande. Men både vi och leverantörerna gör allt vi kan för att få Sydvästlänken i drift så snart som möjligt, säger Sverker Ekehage till Elinstallatören.

Eftersom vinterns höglastperiod snart är över, menar Svenska kraftnät att det är bättre att först åtgärda de kvarvarande bristerna och sedan ta allt i full drift.

En förklaring till varför likströmsförbindelsen nu är cirka sex år försenad är att tekniken är ny. Math Bollen, professor i elkraftteknik vid Luleå tekniska universitet, har tidigare berättat för Elinstallatören att det inte finns så mycket erfarenhet på området. Få har tillverkat och installerat omriktarstationer i den här storleken.

Ny teknik komplicerar: ”Vi har inte många omriktarstationer i den här storleken över huvud taget”

HVDC-tekniken erbjuder flera nya utmaningar. Att den ändå valts till Sydvästlänken beror på fördelarna som finns. Exempelvis går det att i högre grad gräva ner kablarna i marken, vilket inte är lika lämpligt för högspänningsledningar med växelström. Likströmsteknik är också bra för att stabilisera och hantera överföringsbegränsningar i ett växelströmsnät.

Norra delen av Sydvästlänken, mellan Hallsberg och Barkeryd, är en luftledning för 400 kV växelström. Den har varit i drift sedan 2015.

Med hela länken i full drift förväntas kapaciteten att överföra el från mellersta till södra Sverige öka med 25 procent. Det kommer även att påverka elpriserna i Skåne som under perioder varit skyhöga.