Logga in

Eitech får Skanska-order i Lund

Publicerad
10 sep 2021, 15:24

Eitech ska ansvara för eltekniken när Skanska bygger om och till en 6000 kvadratmeter stor yta i anslutning till Centralblocket på sjukhusområdet i Lund.

Skanska har gett Eitech uppdraget att ansvara för all elteknik i om- och tillbyggnaden av lokalerna för Medicinsk service på sjukhusområdet i Lund. Projektet omfattar flera olika verksamhetsområden fördelade på en yta om 6 200 kvadratmeter över olika plan och byggnadsdelar i anslutning till Centralblocket vid sjukhuset.

Från maj 2019:
Eitech vinner kontrakt på 520 miljoner kronor i Göteborg

Från november 2017:
Vinci köper Eitech

Eitechs uppdrag rymmer en omfattande kraftentreprenad med leverans och inkoppling av två nya transformatorer, nya ställverk, ny UPS anläggning samt utbyte av befintliga strömskenor.

– Projektet är verkligen omfattande och skall utföras utan att påverka den pågående verksamheten på sjukhuset, vilket ställer höga krav på planering, samarbete och utförande. Utöver kraftentreprenaden ansvarar vi även för allmän kraft & tele, belysning, passagesystem och brandlarm, säger Per-Olov Forss, enhetschef för Eitechs installationsverksamhet i Lund.

Piteå-nedlläggning (maj 2018)
Eitechs nedläggning kom som en chock

Ombyggnaden, som beräknas vara färdigställd i december 2023, avser utrymmen för en ny analysplattform med tillhörande laboratorier och stödfunktioner, nya lokaler för PNA (personnära analyser), specialkemi inklusive samlokalisering av verksamhet från Malmö till Lund.