Logga in

”Anmäl företaget om du inte får se egenkontrollprogrammet”

Publicerad
23 aug 2021, 10:27
| Uppdaterad
24 aug 2021

Har anställda elektriker rätt att se arbetsgivarens egenkontrollprogram? Frågan har diskuterats intensivt på Facebook. Elsäkerhetsexperten Fredrik Byström Sjödin tror att många går vilse i juridiken helt i onödan.

Om jag jobbar uteslutande med luftledningar på ett stort företag som också sysslar med lågspänning finns det ingen anledning för företaget att visa mig hela egenkontrollprogrammet. Jag behöver bara ta del av de delar som rör mitt arbetsfält.

Det säger Fredrik Byström Sjödin, elsäkerhetsexpert på Installatörsföretagen, IN. Däremot blir det mycket problematiskt om företaget inte visar de delar som elektrikern själv jobbar med.

– Företagen kan inte efterleva Elsäkerhetslagen utan att förmedla innehållet i egenkontrollprogrammet till de som ska utföra arbetet, säger han. 

Fråga Cecilia:
Vi får inte se vårt ­egenkontrollprogram – är det ok?

Kunden vill se!
Måste jag visa vårt egenkontrollprogram?

Men i diskussioner på Facebook har frågor lyfts om att det, rent juridiskt, inte är självklart eftersom Elsäkerhetslagen inte säger något om att företag måste visa handlingarna för sina anställda. Varför hittar den som lusläser Elsäkerhetslagen inte en sådan paragraf?

– Elsäkerhetslagen reglerar överhuvudtaget inte hur information eller företagspolicies ska förmedlas. Det var aldrig syftet med lagen. Den syftar till att ge konsumenterna trygga elanläggningar. Det är mycket i svensk rättsordning som inte går att hitta i paragraferna, det hör till de allmänna rättsliga principerna, säger Fredrik Byström Sjödin.

Men självklart är det så att den som ska följa rutiner måste vara medveten om dem, allt annat vore absurt. I ett elföretag kan det rentav bli livsfarligt om en elektriker inte får se hur det är tänkt att hen ska utföra sitt arbete. Och den som inte kan jobba säkert kan gå till sitt skyddsombud eftersom det är att räkna som en arbetsmiljöfråga. Men Fredrik Byström Sjödin går längre än så. 

– För att utföra ett elsäkert arbete måste du som elektriker få ta del av egenkontrollprogrammet. Om du inte får det kan du anmäla företaget till Elsäkerhetsverket som i sin tur kan förelägga företaget att instruera sin personal, säger han. 

Trots att det gått fyra år sedan Elsäkerhetslagen kom är det fortfarande många företag som inte har ett egenkontrollprogram. Och det är det som föranleder hela diskussionen tror Fredrik Byström Sjödin. 

– Om en elektriker inte får se sitt eget företags egenkontrollprogram beror det troligen på att det inte finns något. säger han. 

Strömlöst:
Var det dålig PEN som gav elinstallatören en smäll?

Av Installatörsföretagens 2 500 medlemsföretag på elsidan är det bara 1 000 som använder IN:s eget system Säker el. Det kan finnas företag som har andra system för egenkontrollprogram, men många har bevisligen inget system alls. 

– Vi har sett att det finns småfirmor som inte anammat det här sättet att arbeta. De har fyllt i några blanketter och har några papper i en pärm, men det räcker inte för att uppfylla Elsäkerhetslagen, säger Fredrik Byström Sjödin.