Logga in

Får vi skippa skrivarens jordfelsbrytare?

Publicerad
11 mar 2020, 07:57
| Uppdaterad
5 mar 2021

FRÅGA: Vi ska göra ­elinstallationerna i en stor kontorslokal och enligt handlingarna ska vi inte sätta jordfelsbrytare på uttagen till skrivarna. Är det verkligen rätt? Cecilia Axelsson vet besked!

Svar: Enligt Starkströmsföreskriften ELSÄK-FS 2008:1 så ska det i bostäder, grundskolor, förskolor, fritids- och daghem installeras jordfelsbrytare max 30 mA på alla uttag upp till 16 A. Föreskrifterna måste följas — men kontor omfattas alltså inte. 

Vad gäller egentligen?
Ska egen­kontrollen ­dokumenteras – eller inte?

I Elinstallationsreglerna SS 436 40 00 skärps föreskriftens krav. Här anges att alla uttag upp till 32 A som används av lekmän och som är avsedda för allmänbruk ska omfattas av jordfelsbrytare max 30 mA.  Vid utförande av lågspänningsanläggningar pekar föreskriften på att Elinstallationsreglerna ska följas för skydd mot person- eller sakskada på grund av el
— och Elinstallationsreglernas riktlinjer gäller även kontor.

Cecilia vet också huruvida du kan strunta i Elinstallationsreglerna eller inte

Cecilia vet också huruvida du kan strunta i Elinstallationsreglerna eller inte

Vad gäller då för skrivarnas uttag i er kontorslokal? Enligt föreskrifterna behöver de alltså inte föregås av jordfelsbrytare. Inte heller enligt Elinstallationsreglerna – om det inte är ett allmänuttag. Men vad händer om det möbleras om i kontorslokalen? Finns det då risk för att skrivaren flyttas och att skrivarens gamla uttag används till att koppla in något annat och blir ett uttag för allmänbruk? Det är helt klart ett scenario som man måste ta med i sin riskbedömning. Och här är frågan om den som skrivit handlingen verkligen tänkt till. Finns risken att uttaget kan komma att bli ett uttag för allmänbruk, ja då ska det installeras jordfelsbrytare. Finns inte risken, då behövs inte jordfelsbrytare installeras för det uttaget. Om man frångår Elinstallationsreglernas riktlinjer, vilket man får, så ska anledningen dokumenteras.

Har du en fråga till CEcilia Axelsson?

Mejla din fråga direkt till cecilia.axelsson@potentiale.se

Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera och göra urval i insända bidrag. Bidragen publiceras anonymt.