Logga in

ARN-fall: 34 års återbetalningstid på solcellerna

Publicerad
3 maj 2021, 05:45

Självförsörjande på el och vinst efter tio år — det hävdar kunden att solcellsföretaget sagt. Här är skälen till att ARN gick på installatörens linje.

En privatperson i Småland köpte 2018 en solcellsanläggning för 171 000 kronor av ett västsvenskt företag specialiserat på solcellsinstallationer. I priset ingick 22 paneler, växelriktare och optimerare.

Kunden hävdar att bolagets säljare sa att hushållet skulle bli näst intill självförsörjande på el. Och på solcellsföretagets sajt hade kunden sett exempel på installationer i samma prisklass som gav tre gånger så stor elproduktion som kundens anläggning gett.

Mer från ARN:
Krävde över 30 000 i avdrag för montörernas raster och resor

ARN-rysare:
Elektrikern efter ARN-beskedet: ”Jag hoppade av glädje”

I köpeavtalet mellan parterna kan man läsa att den installerade effekten är 7 kW och enligt köparen skulle anläggningen ge minst 5500 kWh per år. Så blev det inte. Istället gav anläggningen bara 4 000 kWh första året. En uträkning på webbtjänsten solcellskollen visade att det skulle dröja 34 år innan investeringen gav vinst.

I sin skrivelse till ARN klagar kunden på placeringen av solpanelerna i förhållande till väderstrecken och på att växelriktaren på 17 kW är överdimensionerad och att det gjort att produktionen har minskat. Växelriktaren har en utgående ström om 26 ampere trots att huvudsäkringen i fastigheten är 16 ampere.

Anläggningen var också felaktigt monterad. Det fanns oskyddade kablar över vassa plåtkanter, kablar som inte var fästa och genomföringen genom taket mellan takpannorna riskerade att skada kabelisoleringen.

Kunden föreslår att företaget ska betala tillbaka 75 000 kronor, det vill säga mellanskillnaden för att få anläggningen lönsam efter tio år.

Företagets vd rekommenderade kunden att ta frågan till ARN efter att parterna inte hade kunnat komma överens. I företagets förslag till uppgörelse ingår att plocka ner anläggningen, göra om monteringen för att åtgärda bristerna i kabelförläggning med mera. Dessutom erbjuder vd:n att företaget ska montera upp 4 extra solpaneler på taket i syd. Det skulle bidra med ytterligare 1 000 kWh per år. I fråga om den överdimensionerade växelriktaren står den omnämnd i det avtal som båda parterna hart undertecknat. ”Kunden vill ha SE 17 kW då en tillbyggnad längre fram förmodligen är aktuell” kan man läsa i köpeavtalet. I samband med kontraktsskrivning gjordes också en skiss om hur solpanelerna skulle placeras. Vd:n, som tillträtt i företaget efter att affären drogs upp med kunden, skriver också i sitt svar till ARN att företaget inte kan ha lovat att solcellsanläggningen skulle täcka hushållets hela elbehov, eftersom det varierar med väder och andra omständigheter.

Fällda i förvaltningssrätten:
Tre solcellsfirmor döms till vite

ARN skriver i sin motivering till beslutet i ärendet att det finns brister i installationen, men att företaget åtagit sitt avhjälpa dem. Utöver de bristerna har kunden inte visat att företaget levererat något som avviker mot vad parterna kommit överens om. Därför avslår nämnden kundens krav om ersättning. Beslutet förutsätter att erbjudandet från företaget kvarstår, det vill säga att företaget ska komplettera anläggningen med fyra solcellspaneler och avhjälpa installationsfelen.