Logga in

Varför kryllar det av ­gulgrönt på maskinerna?

Publicerad
10 mar 2021, 08:29
| Uppdaterad
17 mar 2021

­Fråga: Varför behövs så mycket jordning av maskiner? Det är ju gröngula ledare anslutna överallt!

Svar: Regelverken kring elanläggningar och maskiner skiljer sig en del åt, och potentialutjämning är ett sådant område. SS 4364000 inkluderar inte maskiner. Här är istället SS-EN 60204-1 den standard som utgör branschpraxis.

Mer frågor om maskiner: Får maskinoperatörerna verkligen ansluta motorer?

Ännu en Fråga Cecilia om maskiner:
Får maskinoperatörerna verkligen ansluta motorer?

Av olika anledningar kan maskiner behöva mer potentialutjämning jämfört med elanläggningar. Samtidigt ska det påpekas att det görs en hel del onödig potentialutjämning inom industrin. En förklaring kan vara att regelverken har ändrats genom åren, och att just elanläggning och maskin skiljer sig åt i den här frågan gör att många upplever potentialutjämning som rörigt.

Men det beror också på okunskap och ett resonemang som bygger på ”vi ­ansluter en grön-gul ledare så är vi på den säkra sidan”. Det är inte ett korrekt resonemang utan lämnar en hel del att önska av ­branschen. Förutom att det innebär avsteg från ­branschpraxis och gör elanläggningen svårtolkad så medför det även ökade kostnader.

Har du en fråga till Cecilia Axelsson?

Mejla din fråga till cecilia.axelsson@potentiale.se

Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera och göra urval i insända bidrag. Bidrag publiceras anonymt.