Logga in

Armeringsjärnet genom bottenplattan – då krävs väl ändå skyddsutjämning?

Publicerad
18 nov 2020, 05:30
| Uppdaterad
8 apr 2021

­Fråga: Jag har ju hört att bottenplattan i villor inte behöver skyddsutjämnas. Men det blir problem när VVS-montören fäster sitt ventilpaket med armeringsjärn antingen i armeringen eller rakt ner i marken. Då har man helt plötsligt ledande berörbar del. Så att säga att jordningen inte behövs är väl inte korrekt? Det måste väl prövas från fall till fall?

Svar: Ja, att behovet av potentialutjämning behöver prövas från fall till fall är helt korrekt. Vad gäller villor så behövs sällan potentialutjämning, men visst finns det undantag. Det vi ska vara uppmärksamma på är om ledande delar som kommer in i byggnaden är berörbara och kan erbjuda jordfelströmmen en väg via mark tillbaka till transformatorn. Om motståndet mellan den ledande delen och skyddsjord är större än 4 000 Ω anser vi i Sverige att en felström via den ledande delen inte kan bli farligt hög. Då är den ledande delen alltså inte en främmande ledande del.

 

Men den här då: Tröskeljärn i garaget – läge för gröngult?

 

I ditt exempel med VVS-montören och armeringsjärnet behöver vi tänka till. Om armeringsjärnet i sig är en främmande ledande del genom att det kommer i kontakt med marken och sedan är berörbart inne i byggnaden, ja då ska det anslutas till huvudjordningsskenan med en skyddsutjämningsledare (Elinstallationsreglerna 411.3.1.2). Men såna här armeringsjärn brukar kapas så att de inte är berörbara, och då är det ingen fara. 

Armeringsmattan i bottenplattan behöver sällan skyddsutjämnas eftersom den varken är en främmande ledande del eller berörbar. 

Skulle VVS-montören ­ansluta armeringsjärnet
i bottenplattans ­armeringsmattor och därefter inte kapa av järnet så blir armeringen förvisso berörbar, men den är fortfarande ingen främmande ledande del och ska inte anslutas till huvudjordningsskenan.