Får maskinoperatörerna verkligen ansluta motorer?

10 februari 2021  | 

FRÅGA: Jag är elektriker och har fått anställning på en industri. Förutom vi elektriker så kopplar även maskin­operatörerna loss och ansluter fast anslutna motorer på maskinerna. Är det verkligen tillåtet?

SVAR: Ja, under vissa förutsättningar. Enligt elsäkerhetslag 2016:732 4§ är det ett elinstallationsarbete att fast ansluta/koppla loss en elektrisk utrustning till en starkströmsanläggning. Och i 27 § kan vi läsa att elinstallationsarbete endast får utföras av en elinstallatör som är auktoriserad för arbetet eller av någon som omfattas av ett egenkontrollprogram.

Mer om vem som får göra vad: Får fastighets­skötaren byta fasadbelysningen själv?


Men det som blir vatten­delaren här är att maskinen inte är en starkströmsanläggning utan en elektrisk utrustning. Det innebär att anslutning/losskoppling av motorn på maskinen inte är ett elinstallationsarbete, och då faller även kraven på auktorisation och egenkontrollprogram.

”Bara för att arbetet med att koppla loss/ansluta motorn på maskinen inte är ett elinstallationsarbete innebär det inte att vem som helst får utföra arbetet.”

Något förenklat kan vi säga att om motorn däremot hade suttit fast ansluten till fastigheten så hade den varit ansluten till en ­starkströmsanläggning. Då hade det varit ett elinstallationsarbete att koppla loss/ansluta motorn. Men på maskinen är det alltså inte ett elinstallationsarbete.  

Åter till frågan om maskinoperatörerna. Bara för att arbetet med att koppla loss/ansluta motorn på maskinen inte är ett elinstallationsarbete innebär det inte att vem som helst får utföra arbetet.

Elsäkerhetslagens 19 § slår fast att allt arbete på den elektriska utrustningen ska utföras av eller under ledning av personer med tillräckliga kunskaper och färdigheter så att arbetet ger tillräcklig ­säkerhet mot både person- och sakskada. Om de kraven uppfylls och arbetsuppgifterna ingår i arbetsbeskrivningen, får maskinoperatörer koppla loss och ansluta fast anslutna motorer på maskinen.

Fler nyheter