Logga in

Tröskeljärn i garaget – läge för gröngult?

Publicerad
11 nov 2020, 05:45
| Uppdaterad
8 apr 2021

­Fråga: Vi bygger ett garage där vi ska använda oss av tröskeljärn vid portarna. Järnen är ju av metall, ligger på marken och fästs i bottenplattans armering. Då är det väl läge för potentialutjämning?

Svar: Även garage byggs numera oftast på isolerad platta, och därför är armeringen sällan en främmande ledande del. Sannolikheten för att tröskeljärnet skulle vara en främmande ledande del är också väldigt liten när bottenplattan är isolerad. 

I de fall när armeringen i bottenplattan faktiskt är en främmande ledande del är den sällan berörbar.

Läs mer frågor om skyddsutjämning

Men situationen förändras när tröskeljärnet som är berörbart fästs i armeringen — då är det läge att prata skyddsutjämning. I exempelvis garage, industrier eller lagerlokaler är det inte ovanligt att ledande konstruktioner bultas fast i bottenplattan. 

Då kan det vara smidigt att lägga ner en stållina och skyddsutjämna armeringen i stället för att skyddsutjämna alla stativ, bord, tröskeljärn och annat som kan komma
i kontakt med armeringen. Men det här gäller alltså bara när vi har med berörbara främmande ledande delar att göra.