Logga in

Så fungerar lagen om korttidsarbete

Publicerad
15 apr 2020, 16:05

Nu heter det korttidsarbete istället för korttidspermitteringar. Under juni, juli och augusti gäller det för upp till 80 procent av arbetstiden med stöd till företagen från staten. 

Artikeln uppdaterat 15 april

Under juni, juli och augusti kan företag ansöka om stöd till korttidsarbete upp till 80 procent av arbetstiden. Det enligt ett nytt regeringsförslag som kompletterar det tidigare stödpaketet till corona-drabbade företag. 

Den 14 april presenterades en ändring av lagen för kortidsarbete så att dagens maxersättning om 60 procent av arbetstiden ändras till att omfatta 80 procent av arbetstiden under sommarmånaderna. Nivån hur mycket staten ska stå för av stödet har ännu inte fastställts. 

Företag som redan sökt kan ändra sin ansökan och företag som ännu inte ansökt kan också söka det nya stödet. 

Ansökan om stöd till korttidsarbete administreras av Tillväxtverket och den öppnade den 7 april men gäller retroaktivt tillbaka till den 16 mars. Även senare ansökningar kommer kunna gälla retroaktivt, men maximalt för arbetstid som ligger två månader bakåt i tiden. 

Nedan: uppdaterat 26 mars efter att avtal träffats för Byggnads medlemmar. 

Frågor om korttidspermittering är nu de allra vanligaste när medlemmar ringer till Installatörsföretagen.

Helen Ohlsson.– Alla storlekar på företag ringer. Även om man inte vill införa det här redan från 16 mars så är det många som vill vara förberedda och veta vad som gäller. 

Det säger arbetsrättsjurist Helen Ohlsson på Installatörsföretagen som i skrivande stund på fredag eftermiddag kommit överens om korttidspermitteringar för arbetstagare med Installationsavtalet, Telekomavtalet, Larm- och säkerhetsavtalet och för tjänstemännen. För Byggnads medlemmar träffades kollektivavtal i frågan den 25 mars. 

Corona | Råd för företagare: 6 råd när kunderna viker

Corona | Installatörsföretagen hjälper: Krisgrupp ska ge elfirmor snabb hjälp

Regeringsförslaget med korttidspermitteringar ska minska coronavirusets effekter på arbetsmarknaden. Fler ska kunna behålla sina arbeten samtidigt som företagen får väsentligt sänkta personalkostnader. Staten tar en stor del av lönekostnaden för att företagen i tre nivåer ska kunna sänka arbetstiden utan att arbetstagaren drabbas för hårt ekonomiskt. 

Korttidspermittering kan göras med 20, 40 eller 60 procents minskning av arbetstiden och för löner upp till 44 000 kronor i månaden.

FAKTA

Korttidspermitteringar i tre nivåer

 

Minskad   Minskad Arbets-          Minskad

arbetstid  lön         givare   Stat  kostnad

20%          4%        1%           15%  -19%

40%          6%                4%           30%   -36%

60%              7,5%          7,5%           45%    -53%

Källa: Tillväxtverket

Företaget kan i förhandlingar med den lokala fackklubben komma överens om vilken nivå som ska gälla på driftsenheten. 

FAKTA

Exemepl med 32 700 kr i lön

En arbetstagare med en månadslön på 32 700 kronor som får sin arbetstid minskad med 60 procent – och alltså jobbar 40 procent – får behålla 30 250 kronor eller 92,5 procent av lönen. Arbetsgivarens totala lönekostnad inklusive arbetsgivaravgift minskar från 43 000 kronor till 20 425 kronor. Staten står för 19 350 kronor, eller 75 procent av den totala kostnaden för arbetstidsminskningen.

Källa: Regeringen

Vem gäller stödet för?

Företag som drabbats av ekonomiska svårigheter av coronaviruset. Observera att svårigheterna måste vara orsakade av förhållanden som är utom arbetsgivarens kontroll. Alla arbetsgivare utom vissa offentliga aktörer kan får stöd vid korttidsarbete om kraven är uppfyllda. 

Vad gäller för egenföretagare?

Stödet gäller inte egenföretagare utan anställda.

FAKTA

3 viktiga steg för korttidspermittering

1. Kollektivavtal med facket om korttidspermittering behövs annars måste minst 70 procent av arbetstagarna ha godkänt att delta. Samma nivå ska gälla alla arbetstagare inom samma driftsenhet. 

2. Lokala MBL-förhandlingar måste genomföras och ett lokalt avtal ska träffas. 

3. Ansökan för stödet öppnar 7 april och sker hos Tillväxtverket.