Logga in

6 punkter i budgeten som påverkar installationsbranschen

Publicerad
16 apr 2021, 09:21

Grön teknik och förlängt coronastöd. Det är några av nyheterna i regeringens vårbudget. Men installationsbranschen hade velat se mer.

En stor del av regeringens budgetproposition präglas av Covid 19. Budgeten innehåller totalt reformer för 45 miljarder kronor och bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Läs också:
Nytt rotavdrag för solceller och laddstolpar på gång

Det finns sex punkter i budgeten som direkt eller indirekt berör installationsföretag.

  1. Förlängt stöd på 11 miljarder kronor för företag som behöver korttidspermittera personal, där staten står för 75 procent av kostnaden för arbetstidsminskningen under hela perioden. Gäller till juni.
  2. Utökat hyresstöd för företag på 3 miljarder kronor till företag.
  3. 1,1 miljarder kronor mer till vuxenutbildningen, som bland annat berör personer som vill yrkesväxla till VVS-montörer och elektriker.
  4. 1,8 miljarder kronor för jobb till unga. Bland annat sänks arbetsgivaravgifterna för unga juni–augusti 2021 för att underlätta för unga att komma i arbete.
  5. Installation av grön teknik får 0,2 miljarder kronor fram till och med 2024 i form av skattereduktion. Avdraget får vara högst 15 procent för installation av solceller och 50 procent för installation av system för lagring av egenproducerad el eller installation av laddningspunkt för elfordon.
  6. 68,5 miljoner kronor satsas på elsäkerhet, eftersom mängden elektrisk utrustning i fordon och solcellsanläggningar ökar framöver.

Länk till hela vårpropositionen på regeringen.se
Vårbudgeten 2021

Ola Månsson, Installatörsföretagen

Ola Månsson, vd på Installatörsföretagen, är i stort sett positiv till budgeten.

– Men de borde ha vågat mer, inte minst när det gäller det stora rekryteringsbehovet inom installatörsbranschen. Det är ju installatörerna som ska utföra de gröna jobben, säger han. 

Han pekar också på att bostadsrättsföreningen borde få stöd för att installera laddpunkter till sina medlemmar och att rotavdraget ska återställas till sin tidigare nivå på 50 procent.

– Nu är det viktigare än någonsin att uppmuntra enskilda hushåll till att våga investera i energieffektiviserande åtgärder utförda av seriösa företag.