Logga in

Höjd effekt för skattefri solel — en av vårens proppar

Publicerad
18 jan 2021, 11:38
| Uppdaterad
22 mar 2021

Här listar vi 14 propositioner som rör installationsbranschen och två av dem handlar om solceller.

Elinstallatören har gått igenom samtliga 165 regeringsförslag som kommer under våren 2021 och gjort ett branschanpassat urval.

De flesta väntas bli slutbehandlade av riksdagen före sommaruppehållet.

1) Utökad skattebefrielse för solel. Hittills har den solel som produceras från anläggningar med en maximal effekt på 255 kilowatt varit befriade från energiskatt. Nu föreslås den högsta effekten bli 500 kilowatt.

Elektrikern Per kör elfirmabil: ”Det funkar suveränt”

Solceller från 80-talet producerar mer i dag: Grattis, Sveriges äldsta solceller!

2) Höjning av förmånsvärdet på tjänstebilen. Schablonberäkningen för tjänstebilar föreslås ändras för att utjämna skillnaden mellan förmånsbil och privatägd bil. Enligt tidningen Vi bilägare kan skatten komma att höjas med 750 kronor i månaden för dem med tjänstebil.

3) Klimatdeklaration för byggnader. Byggherren ansvarar för att göra en klimatdeklaration och lämna in den till Boverket. Privatpersoner är undantagna, liksom industrianläggningar, verkstäder och byggnader som inte har större bruttoarea än 50 kvadratmeter.

4) 2021 års ekonomiska vårproposition. Budgetpropositionen är ett säkert vårtecken, som dock inte brukar innehålla några större politiska överraskningar. De tunga förslagen brukar komma i höstbudgeten.

Visselblåsare

5) Bättre skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden. En ny lag ska ge bättre skydd för visselblåsare. Den nya lagen ska gälla inom all privat och offentlig verksamhet.

 

 

6) Avloppsdeklaration för små, enskilda avloppsanläggningar. Ett ackrediterat kontrollorgan ska utföra en enkel kontroll och upprätta en avloppsdeklaration som fastighetsägaren skickar in till kommunen.

7) Sena betalningar ska rapporteras. Problemet med sena betalningar drabbar särskilt mindre företag. Företag med minst 500 anställda föreslås att årligen redovisa uppgifter om avtalade betalningstider, faktiska betalningstider och försenade betalningar.

Effektmarknad ska öka tillgången: ”Effekt motsvarande vad hela Södermalm använder”

8) Kortare tidsfrister för produktionen av förnybar el. Det ska ta högst ett år att få tillståndet för anläggningar med en elproduktionskapacitet under 150 kilowatt och högst två år för anläggningar med högrekapacitet.

9) Nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling. Avdraget från arbetsgivaravgifterna för samtliga personer som arbetar med forskning eller utveckling höjs från 450 000 kronor till 600 000 kronor per månad.

10) Dyrare överklaga upphandling. För att minska antalet överprövningsmål i domstol föreslås att den som begär överprövning ska betala en ansökningsavgift om 7 500 kronor och att den part som förlorar målet ska betala den vinnande partens rättegångskostnader.

11) Bättre koll på projekt med miljöpåverkan. Sverige har fått bakläxa av EU när det gäller MKB-direktivet.. MKB står för miljökonsekvensbeskrivning och det ska göras en systematisk bedömning av projekt som har en ”betydande miljöpåverkan”.

Solel kan lagras i vätgas: Vätgaskoden visar varför Kalifornien satsar på bränslecellsbilar

12) Ökad kapacitet i elnäten. Lagförslaget ska skapa särskilda drivkrafter för elnätsföretag att göra investeringar som ökar kapaciteten i elnätet. Nätföretag som har outnyttjade underskott ska få möjlighet att utnyttja dem.

13) Bättre regler för elnäten. Den så kallade Nätkoncessionsutredningen ligger till grund för förslaget för att förenkla och förbättra regelverket för elnäten.

Vätgas

14) Vätgas i bensinen. Den så kallade reduktionsplikten för bensin och diesel går ut på att gradvis öka inblandningen av biodrivmedel för bensin och diesel.På sikt bör det, enligt regeringen, vara möjligt att använda fossilfria elektrobränslen som vätgas för att uppfylla reduktionsplikten.

Läs regeringens hela lista över propositioner här.