Logga in

”De gick i ödrift vid en brand och det fungerade så bra att det inte ens märktes”

Publicerad
7 okt 2019, 07:09
| Uppdaterad
8 apr 2021

I Sverige finns bara en handfull mikronät. I Kalifornien finns dussintals – och delstaten är dessutom med och betalar för att allt från sjukhus och brandstationer till avlägsna samhällen ska ha råd med de fortfarande dyra systemen.

Pålitligheten i elnätet är en fråga som aktualiserats i Sverige av vinterstormar som Alfrida i januari då privatpersoner i Norduppland blev strömlösa i veckor. 

Det är också främsta skälet för de flesta som skaffar sig ett mikronät i Kalifornien, visar en rapport från konsultföretaget Navigant, gjord på uppdrag av delstatens energimyndighet. Myndigheten har i omgångar medfinansierat totalt 20 mikronät, dessutom finns många mikronät som är helt privatfinansierade.

Elisntallatören Troy Wooster har en speciell kund
Vingård som också producerar vätgas från solceller

Dina gamla takpannor kan kläs in i solceller
Och 6 andra solceller som ser ut som vanliga tak

– Nätuthållighet och pålitlighet är en prioriterad fråga för oss. Drivkraften bakom våra satsningar på mikronät är att integrera de förnybara energikällorna och samtidigt behålla ett pålitligt elnät. Alla jag varit i kontakt med som har ett mikronät i dag har haft ett problem de inte vill ha igen.

Mike Gravely pratar som en kulspruta. Han har en lång titel som börjar med senior elektrisk ingenjör och kompletterar med att han är inblandad i allt som har med forskning om elnätet att göra. Fernando Pina, leder forskningen på energisystem, han sitter bredvid, men efter att de båda herrarna presenterat sig får han knappt en syl i vädret innan Gravely har lämnat intervjun för att dra vidare till en telefonkonferens. Det är knappt att jag hinner skjuta in några frågor.

”De gick i ödrift vid en brand och det fungerade så bra att det inte ens märktes.”

Fernando Pina, forskningsledare Kaliforniens energimyndighet

Mikronäten i Kalifornien finns i vitt spridda verksamheter, från sjukhus, hamnar och militärbaser till universitetscampus och samhällen i slutet av en distributionsledning. Blue Lake Rancheria är ett exempel på det senare. Samhället i ett indianreservat på landsbygden, 45 mil norr om San Francisco, är utsatt för hårda regnstormar och skogsbränder och – drabbas ofta av återkommande elavbrott.

– De har alla möjliga lösningar där och har kunnat visa på sänkta koldioxidutsläpp såväl som ökad pålitlighet. De gick i ödrift vid en brand och det fungerade så bra att det inte ens märktes, säger Fernando Pina.

Kaliforniens allt längre brandsäsong har på flera sätt satt fokus på elnätets säkerhet. Camp Fire-branden 2018 krävde 85 människors liv och förstörde 18 000 byggnader. I samhället Paradise visade det otroligt snabba brandförloppet hur sårbart samhället är. Myndigheternas utredare har pekat ut en högspänningsledning som brandorsak, men saken är inte avgjord rättsligt. Däremot finns flera andra fall där skuldfrågan är avgjord och nätbolagens eldistributionsnät varit brandorsak. En möjlig konsekvens är att nätbolag i högrisklägen bryter spänningen i sina ledningar för att undvika framtida ansvar. Det kan innebära att samhällen som är mitt uppe i krisförberedelser inför en stundande katastrof i stället blir strömlösa.

– En brandstationschef berättade att han innan mikronätet hade bränsle för 72 timmar till en dieseldriven generator. Han hade vid flera tillfällen fått använda generatorn. Problemet är att 72 timmar inte är lång tid i en krissituation. När dieseltanken var tom fick de åka till macken och ställa sig i kö som alla andra.Mikronätets styrsystem ändrade det. Han kunde dra ut de där 72 timmarna till en vecka. Och när vi lade till förnybar energi och energilager kunde han operera 18–20 timmar om dygnet utan att bränna någon diesel alls.

”Du kan automatisera allting, men någon behöver fatta beslut om hur det ska automatiseras. Mikronätet sköter inte sig självt. Antingen har du en person anställd eller så får du kontraktera någon.”

Mike Gravely, Kaliforniens energimyndighet

Men Camp Fire-branden har inte gett upphov till någon allmän opinion om mikronät.

– Just nu handlar mycket av diskussionen om nätbolaget PG&E och deras ansvar, hur mycket de ska betala och huruvida de kommer gå i konkurs eller inte.

Läs också:
Johan sparade pengar på att välja solceller som ser ut som ett vanligt tak

Stöd både till batteibilar och vätgas:
Vätgaskoden visar varför Kalifornien satsar på bränslecellsbilar

PG&E står för Pacific Gas & Electric och är ett av de tre nätbolag som täcker in 80 procent av Kaliforniens elnätskunder.

Men om det nu är just pålitlighet som är prio – varför skaffar man inte bara backupström i stället för mikronät?

– När nätet går ner kommer ditt system att gå ner ganska snabbt om du bara har ett energilager. Och när du har investerat hälften av vad det skulle ha kostat att få ett system som gör att du kan jobba vidare även när nätet är nere, då är det många som tycker att det är värt den investeringen också, säger Mike Gravely. 

– Med ett mikronät kan du gå in i ödrift, inflikar Fernando Pina. 

Ödrift betyder i praktiken att mikronätet blir en ö utanför det vanliga elnätet. Det låter ju bra, men kruxet är att nätbolaget står för frekvensreglering. Ett mikronät som frånskiljs måste sköta sin egen balans mellan last och produktion. Det här är en aspekt som också gör att ett mikronät alltid behöver skötas av en kunnig person.

– Du kan automatisera allting, men någon behöver fatta beslut om hur det ska automatiseras. Mikronätet sköter inte sig självt. Antingen har du en person anställd eller så får du kontraktera någon, säger Mike Gravely. 

Det andra skälet för att skaffa ett mikronät handlar om sänka sin elräkning.

– Ett universitet som vi pratat med har inte haft någon förändring i sin energikostnad på sex år. Men deras avgifter för effekttoppar har ökat 70 procent på samma tid. Det har haft en enorm betydelse för deras elräkning att kunna kapa topparna. 

”Vi gav ut mellan tre och fem miljoner dollar per projekt och åtminstone fem av sju sa att utan stödet hade det inte blivit något mikronät.”

Mike Gravely

Kaliforniens energimyndighet ger bidrag till mikronätsprojekt för att främja teknik som är 3–5 år från marknaden. De som fick medel i den senaste stödrundan 2015 använde pengarna till kostsamma investeringar som solceller, energilager eller styrsystem.

– Vi gav ut mellan tre och fem miljoner dollar per projekt och åtminstone fem av sju sa att utan stödet hade det inte blivit något mikronät, säger Mike Gravely.

Utvecklingen tog en ny vändning när Kaliforniens senat i augusti 2018 lagstiftade om att delstatens energimyndighet ska driva på för att sänka trösklarna för kommersiella mikronät. Ett exempel är att nätbolagen inte ska kunna dra frågan om ett mikronät i långbänk. Max 180 dagar får nätbolagets beredning ta efter att en person eller ett företag begärt att få ansluta ett mikronät till elnätet. Den generella uppfattningen är att mikronät är en framtidsfråga.

– Vissa säger att elnätet i framtiden kommer bestå av bara mikronät, andra att mikronät kommer vara ett nyckelelement. Vårt uppdrag är att stödja teknik som kan hjälpa oss att uppnå de mål som politikerna satt upp. Det handlar om 50 procent koldioxidneutral energi år 2030 och 100 procent år 2045. Men vi har inte teknik för de målen i dag. Därför stödjer vi teknik som är nära kommersialisering – inte femton år framåt i tiden, säger Mike Gravely.

En av världens mest laddbilstäta regioner:
”Kaliforniens stöd till vätgas kommer driva ned priset”

Läs också:
7 sätt att fixa el efter strömavbrottet – har du koll på alla?

Ett problem med att mikronätstekniken är ny är att styrsystemen ofta består av kostnadskrävande skräddarsydda lösningar.

”Vissa säger att elnätet i framtiden kommer bestå av bara mikronät, andra att mikronät kommer vara ett nyckelelement.”

Mike Gravely

– Ett av våra case, ett sjukhus i kedjan Kaiser Permanente, har mycket solceller men samtidigt en verksamhet med kritiska tjänster som bara måste fungera. De fick bygga ett skräddarsytt styrsystem. De vill implementera mer grön el och kanske också mikronät på alla sina 40 anläggningar i Kalifornien. När vi går framåt hoppas vi att det ska bli standardiserade styrsystem och att det sjunkande priset på batterier kan göra mikronät mer kommersiellt gångbara, säger Fernando Pina.

Nästa stödrunda år 2020 kommer handla just om kommersiella mikronät. 

– Det som hänt de senaste fem åren är att det håller på att växa fram en marknad som går ut på att leverantörer binder upp kunderna på avtal över 10–15 år och sprider ut investeringskostnaden. Görs det här rätt får kunden en nettokostnad som är lägre med mikronätet än utan, säger Mike Gravely.