Logga in

Därför har byggstölderna minskat under coronan

Publicerad
17 jun 2020, 09:09
| Uppdaterad
24 feb 2021

Stölder på byggarbetsplatserna ökar i Stockholm, men minskar i västra Sverige med drygt tio procent, enligt ny statistik från Brottsförebyggande rådet (Brå).

Göteborgsföretaget APS Drift & Underhåll har haft inbrott otaliga gånger på olika byggarbetsplatser.

Endast 11 av 41 hantverkarbilar är ”bra val”

Men den senaste ttiden har det varit en märkbar förändring.

– Coronasmittan har minskat stölderna. Det har varit lite lugnare sen de stängde gränserna, men förra året hade vi en del stölder, säger Oscar Stenström, VVS-montör på Göteborgsföretaget APS Drift & Underhåll och tillägger:

– Jag tror att de flesta grejer försvinner utomlands. Men nu går inte det, eftersom gränserna är stängda. Batterimaskiner är annars det som är mest stöldbegärligt.

Statistik från 2019: Stölder på byggarbetsplatser har ökat med 60 procent på fem år

Totalt stjäls det för omkring två miljarder kronor årligen på byggarbetsplatser.

Elföretag, som använder mycket verktyg och maskiner, är extra utsatta för stölderna.

För att inte ha kvarnågot av värde på byggarbetsplatsen ägnar Oscar Stenström en timme om dagen åt att lasta in och lasta ur verktyg och maskiner ur sin firmabil för att slippa inbrott.

Tvingas köpa nya verktyg efter varje inbrott

Marcus Lindh, polisregion Väst

Elinstallatören frågar polisen Marcus Lindh, tillförordnad gruppchef för brottssamordning i polisregion Väst, varför stölderna minskat i Västsverige.

– Vi hade en drive våren 2019 när vi skickade ut en broschyr till bygg- och installationsföretag om brottsförebyggande åtgärder, säger han som en tänkbar förklaring.

– Sen kan det också bero på färre internationella tjuvar här i Västsverige. De internationella nätverken står ju för en stor andel av stölderna på byggarbetsplatser och i hantverkarbilar, säger Marcus Lindh.

FAKTA/Så kan bygget och bilen skyddas mot stöld

  • En första åtgärd är att göra byggområdet så säkert som möjligt med ett bra områdesskydd.
  • Tänk på placeringen av bygg- och förrådsbodar. Det ska vara svårt att köra upp bredvid bodarna. Stäng av tillfartsvägar med tillfälliga bommar eller andra åtgärder som gör det svårare att komma fram till arbetsplatsen.
  • Placera containers på ett sätt som försvårar angrepp och gör att risken i stället ökar för att bli upptäckt.
  • Förvara alltid stöldbegärlig utrustning som exempelvis handverktyg och mätinstrument väl inlåsta i en säker förvaring.
  • DNA-märkning är lämpligt på bland annat handverktyg, maskiner, ställningar, vagnar, släp och elverktyg.
  • En förteckning över serie- och tillverkningsnummer för maskiner och verktyg rekommenderas

Källa: Brottsförebyggande rådet (Brå).

Anmälda byggstölder i olika delar av landet

Källa: Brottsförebyggande rådet (Brå)