Logga in

”Viktigt vi gör allt för att samhället ska komma i gång så snabbt som möjligt”

Publicerad
6 apr 2020, 10:22

Serviceuppdrag som helt upphört. Uppskjutna projekt. Varsel.

Delar av installationsbranschen har fått sina coronasmällar. Ola Månsson, vd för Installatörsföretagen, vet hur branschen drabbas.

Hur påverkas stora respektive mindre installatörer av coronakrisen?

– De stora företagen upplever färre serviceuppdrag medan produktionen i entreprenader än så längre rullar på. Det finns en stor oro över vad som händer om skolorna skulle stänga. Erfarenheter från Norge visar att frånvaron på arbetsplatserna steg till 20 procent. Bland de mindre företagen är det väldigt olika, geografiskt och mellan olika typer av kunder. På vissa håll har arbete mot industrin stoppats helt och service har stoppats på sjukhus och i äldrevården.

Så fungerar korttidspermitteringar för företag och anställda

Juristen svarar: När måste jag skicka hinderanmälan på grund av coronaviruset?

Har företagen börjat varsla personal?

– Ja, vissa företag har varslat på grund av arbetsbrist eftersom uppdragen sinat. Andra har använt den nya möjligheten till korttidspermittering där vi har gjort upp med de fackliga parterna om hur det ska tillämpas i vår bransch.

Vad är Installatörsföretagens bedömning i nuläget: en kortvarig kris eller början av en lågkonjunktur? 

– Jag vill inte vara pessimist men tror tyvärr att det är början på en lågkonjunktur. Företag går i konkurs och folk blir arbetslösa. Därför är det viktigt att vi gör allt för att hela samhället ska komma i gång så snabbt som möjligt.

Vad gör Installatörsföretagen för att hjälpa medlemsföretagen i krisen?

– Vi har prioriterat om våra resurser för att kunna hjälpa företag i krisen med rådgivning. Vi samlar information för medlemsföretagen på vår webb och ger råd per telefon, via nyhetsbrev och genom livesändningar via webben. Samtidigt är vårt utbildningsföretag INSU beredda att ge kompetenshöjande kurser. Vi bidrar också inom Svenskt Näringsliv i påverkansarbetet för att regeringen ska vidta nödvändiga åtgärder. Vi har gjort allt för att medlemmarna ska känna att de får vår hjälp.

”Det viktigt att vi gör allt för att hela samhället ska komma i gång så snabbt som möjligt.”

Ni har ju varit nöjda med regeringens åtgärder. Vad vill ni se som nästa steg?

– Vi tycker att rotavdraget kunde höjas för att stimulera till fler jobb, gärna i kombination med energibesparande åtgärder. Vi vill också se fler åtgärder, som energieffektiviseringsbidrag och stimulanser för att minska koldioxidutsläppen.

Branschen behöver en massa arbetskraft framöver. Hur går det med det arbetet nu, om personal i stället sägs upp och lämnar branschen?

– Det är ett jättebekymmer om vi tappar ingenjörer och montörer. Vi behöver 17 000 nya medarbetare i företagen på några års sikt för att Sverige ska klara att nå klimatmålen med våra medlemmar som leverantörer. Det som sker nu är raka motsatsen till vad vi behöver.

Hur har ditt eget arbete coronaanpassats?

– Jag sitter mest hemma och jobbar och har digitala möten. Ibland, som i dag, är jag på kontoret för att skriva på papper. Då tar jag bilen och undviker kollektivtrafiken. Jag fokuserar på att se till att vår personal håller sig frisk och klarar den här ansträngningen.

Till sist: Vad har du för råd till företagen?

– Följ myndigheternas råd och se till att personalen håller sig frisk. Ta hjälp av oss på Installatörföretagen för att få råd i frågor som dyker upp. Och sprid till andra företag som inte är medlemmar att bli det, om vi växer blir vi en ännu starkare organisation.