Logga in

”Vi har saker att producera men märker av situationen i samhället”

Publicerad
25 mar 2020, 06:15

Vab istället för jobb när montörer tvingas stanna hemma med sjuka barn. Och svårt att komma in på arbetsplatser när riskmedvetandet ökar. Henrik Yhlen på Avarn Security om hur installationsarbetet går under corona-krisen.

– Vi har saker att producera i våra orderböcker. Men situationen gör att våra tekniker som är föräldrar tvingas stanna hemma när barnen har minsta tecken på förkylning. 

Henrik Yhlen på Avarn Security är affärsområdesansvarig för teknik, det vill säga installation av larm, säkerhet och passersystem. Han tycker att det är viktigt att marknadens alla parter vågar prata öppet med varandra oh chåller samman genom krisen. 

Henrik Yhlen.– Vissa påverkas mindre och andra mer, men förutsättningarna kan också snabbt förändras. Vissa av våra kunder har stängt sin verksamhet, medan andra fortsatt önskar full produktion från vår sida. Vi behöver visa förståelse och stötta varandra som bolag i den här situationen. 

Corona | Installatörsföretagens Ola Månsson: ”Tyvärr ser vi redan varsel”

Corona | Egenföretagaren: ”Det har i princip gått ner till noll”

”Det är en situation som utvecklas timme för timme. Det gör att det blir väldigt svårt att planera verksamheten.”

Henrik Yhlen, affärsområdesansvarig Teknik, Avarn Security.

 

Hur märks då corona-krisen av i en bransch som annars går på högvarv med god lönsamhet och stor kompetensbrist.

– Byggen och entreprenader fortgår. Men det finns en riskmedvetenhet. Det kan vara svårt för våra montörer när arbetsplatser kanske inte släpper in vem som helst. Våra säljare har också svårare att boka in möten med nyckelpersoner, säger Henrik Yhlen.

Jämfört med en finanskris är corona-krisen oförutsägbar. När som helst kan det komma nya restriktioner från Folkhälsomyndigheten som behöver hanteras internt.

– Det är en situation som utvecklas timme för timme. Det gör att det blir väldigt svårt att planera verksamheten, säger Henrik Yhlen.

Regeringens åtgärder innebär att staten tar över sjuklöneansvaret, alltså hela kostnaden för alla sjuklöner upp till två månader. Men Henrik Yhlen är kritisk mot att det bara gäller från 1 april. 

– Med tanke på sjuktalen hade det hjälpt mycket om det beslutet hade gällt även tidigare, säger han. 

Bolagets säljare lyckas fortfarande få in ordrar och den stora svårigheten nu är att få ut tillräckligt många timmar.

– De timmar vi inte kan producera är också timmar vi inte kan fakturera.

Korttidspermitteringar kan komma att tillämpas i bolaget eftersom de ger en möjlighet att behålla personalen till lägre kostnad. 

– Korttidspermittering innebär att vi kan behålla värdefull kompetens. I vår bransch är det svårt att få tag i tekniker. Det kan bli en lösning i vissa fall för att klara produktionsbortfall, säger han.