Logga in

Så påverkar coronaviruset elteknikbranschens största företag

Publicerad
17 mar 2020, 16:48

De största installationsföretaget har tusentals anställda. ✔️ Hur många av de anställda är smittade? ✔️ Hur påverkas ert företag av åtgärderna som vidtas i Sverige? ✔️ Hur ser tillgången på material ut?

Juha Mennander, vd, Caverion Sverige

Har några av era anställda i Sverige eller i koncernen blivit smittade av Coronaviruset? 

Juha Mennander. – Situationen ändras snabbt och i många länder, precis som i Sverige, testar man inte längre personer med milda symtom. Vi, som andra företag, kommer ha svårt att följa detta. Det vi kan följa är dock våra sjuktal och det vi ser är att de idag är normala för årstiden. Skulle en medarbetare uppvisa minsta symtom dock ska han/hon kontakta vården, meddela sin närmaste chef och framförallt, stanna hemma från jobbet, det är vi mycket tydliga med. 

Han kom hem från Kina: Elektrikern efter corona-karantänen: Nu kliar det i arbetsfingrarna

Hur agerar ni i dessa tider? Och hur påverkas ni av de åtgärder som vidtas i Sverige? 

– För att säkerställa leveransen till våra kunder har vi sedan en tid tillbaka ett centralt krishanteringsteam som övervakar situationen. Vi följer riktlinjerna som fastställts av Folkhälsomyndigheten och Världshälsoorganisationen (WHO). Vi planerar systematiskt för olika scenarier och de konsekvenser en smittspridning kan få för företaget, våra medarbetare och våra kunder. Många uppdrag omfattar samhällsviktiga funktioner, exempelvis sjukhus och andra vårdinrättningar. Det är naturligtvis mycket viktigt att de även fortsättningsvis har tillgång till el, vatten, värme, ventilation och annan fastighetsteknik som är avgörande för deras verksamhet. Därför gör vi också lokala planer och diskuterar tillsammans med våra kunder för att hitta de bästa lösningarna.

Hur ser er tillgång till elteknikprodukter ut, med tanke på att produktionen har stått stilla i Kina och att logistikkedjor kan ha påverkats? 

– Tillgången har på det stora hela varit god även om det funnits några enstaka och tillfälliga fall där logistikkedjor har påverkats. Men vi gör vårt bästa för att vara väl förberedda – vi går igenom våra alternativa leveransmöjligheter, planerar våra inköp väl och för en nära dialog med våra leverantörer.

Corona | Grossisterna: Coronaviruset driver fler att handla elmaterial på nätet 

Fredrik Allthin, vd och affärsområdeschef Assemblin El. 

Har några av era anställda i Sverige eller i koncernen blivit smittade av coronaviruset?

– Vi har några bekräftade fall i Norge och något i Sverige, men eftersom man inte testar personer längre så är det svårt att veta.

Hur påverkas ert företag av de åtgärder som vidtas i Sverige?
Fredrik Allthin. – Några av våra kunder har högre krav på våra medarbetare än vad myndigheterna har vilket innebär att friska medarbetare stängs ute från vissa arbetsplatser. Vi räknar också med en högre korttidssjukfrånvaro. I viss utsträckning kan vi motverka detta med aktiv bemanningsplanering. Så länge våra kunder väljer att hålla produktionen uppe gör vi allt vi kan för att försöka hjälpa dem. Vi följer utvecklingen noga och anpassar oss till myndigheternas rekommendationer, regeringens beslut och våra kunders prioriteringar. Situationen är väldigt speciell, och det är svårt att överblicka konsekvenserna helt men vi försöker blicka framåt. Generellt kan jag också säga att vi tycker att de penning- och finanspolitiska samt arbetsmarknadspolitiska åtgärder som lagts fram är bra.

Hur ser er tillgång till produkter/komponenter ut, med tanke på att produktion har stått stilla i Kina, logistikkedjor har påverkats och att även mycket produceras i Europa som nu är mitt i krisen.
–  Än så länge så har vi inte drabbats av materialbrist. Vi har en nära dialog även med våra leverantörer, som säger att deras beställningar än så länge flyter in som vanligt med något mindre undantag.

Corona | Installatörsföretagen: Krisgrupp ska ge elfirmor snabb hjälp

Per Sjöstrand, vd Instalco.

Har några av era anställda i Sverige eller i koncernen blivit smittade av coronaviruset?

Per Sjöstrand.– På grund av sekretess och med hänvisning till medarbetares integritet svarar vi aldrig på den typen av frågor.

 Hur påverkas ert företag av de åtgärder som vidtas i Sverige? 

– Vi följer myndigheternas uppmaningar och Installatörsföretagens rekommendationer nära. Det allmänna läget påverkar oss som alla andra i samhället men i dagsläget bedömer vi att vi kan driva normal produktion. På sikt kommer vi naturligtvis att bli påverkade på något sätt.

Hur ser er tillgång till produkter/komponenter ut, med tanke på att produktion har stått stilla i Kina, logistikkedjor har påverkats och att även mycket produceras i Europa som nu är mitt i krisen. 

– I nuläget har vi inte sett någon förändring i tillgång på produkter och komponenter. Vi följer dock denna utveckling mycket noggrant.

Liselotte Stray, Sverigeansvarig Kommunikation & Press, Bravida Sverige AB 

Har några av era anställda i Sverige eller i koncernen blivit smittade av coronaviruset?

Liselotte Stray.– Vi är en stor koncern på omkring 12 000 anställda. Vi har i dagsläget drabbats lindrigt med endast några enstaka fall runt om i koncernen, ej i relation med varandra, där medarbetare har påträffats smittade.

Hur påverkas ert företag av de åtgärder som vidtas i Sverige?

– Situationen med Coronaviruset påverkar hela samhället i stort och också oss på Bravida i olika led. Vi ser tydligt vikten av tydlig och rätt information just nu både från oss på Bravida när det gäller hanteringen av Coronaviruset. Folkhälsomyndighetens riktlinjer för att minska oro och ryktesspridning.

– Bravidas huvudlinje är att vi följer myndigheternas rekommendationer och agerar utefter dessa. I dagsläget är rekommendationen att om är man frisk ska man gå till arbetet som vanligt och känner man sig det minsta sjuk ska man stanna hemma och om man kan, arbeta hemifrån. Det följer vi.

– När det gäller Stockholm ändrades rekommendationerna som bekant igår och vi har i Stockholm vidtagit åtgärden att de medarbetare som kan, arbetar hemifrån från och med idag 17 mars, 2020. 

– Man måste komma ihåg att vi har många i Bravida som inte kan arbeta hemifrån och det betyder ju givetvis att varje ledare är på plats för att stötta och leda dem som inte kan just detta samt informera om Folkhälsomyndighetens råd kring hur vi ska agera för att minska risken att bli sjuk.

– Vi har helt avrått från resor som är tjänsterelaterade, även mellan olika kontor i Sverige och vi har bra IT-lösningar för att kunna genomföra möten digitalt – vilket vi har gjort i en veckas tid nu utan problem.

– Vi informerar även löpande våra medarbetare via interna kanaler om löpande uppdateringar och att själva följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Exempelvis att vara uppmärksam på sin hälsa, vara noggrann med handhygienen och hosta/ nya i armvecket.

Hur ser er tillgång till produkter/komponenter ut, med tanke på att produktion har stått stilla i Kina, logistikkedjor har påverkats och att även mycket produceras i Europa som nu är mitt i krisen.

– Vi förstår att samhället i stort kommer få bristvaror framöver iom situationen, men vi på Bravida ser inte det problemet hos oss ännu. Vi har generellt goda rutiner kring inköp och ett nära samarbete med alla våra prioriterade leverantörer men följer utvecklingen löpande för att vara förberedda. Beroende på den kommande utvecklingen och hur samhället reagerar så kommer det givetvis att påverka oss på olika sätt