Logga in

Uppvigling till farligt elarbete eller storm i vattenglas?

Publicerad
21 feb 2019, 09:17

Är det lämpligt att hemmafixare ges råd om elinstallationer i Facebook-grupper och andra forum? Frågan har blossat upp då elektriker ifrågasatt gruppen Vi som vill koppla el säkert hemma, eller bara lära oss mer om el.

Är det okej med Facebook-grupper och andra forum som erbjuder rådgivning om elinstallationer till icke-elektriker? Frågan har väckt debatt på senare tid på Facebook.

– I värsta fall kan någon missförstå en förklaring som ges och råka illa ut, säger Teodor Arsenie, elektriker i Stockholm.

”Situationen liknar den som uppstått hos vissa byggvaruhandlare där personalen ger råd till kunderna. Det kan bli farligt, men är svårt att stoppa”

Peter Bratt, byggskadeexpert hos Länsförsäkringar

Företag stämdes efter villbrand orsakad av annans fulel: ”Olyckligt om det leder till att branschen inte vill åta sig liknande uppdrag”

Personligen blev Teodor Arsenie nyligen bekymrad över en fråga i Facebook-gruppen Vi som vill koppla el säkert hemma, eller bara lära oss mer om el. En medlem i gruppen berättade att han ville strömsätta en 12 Volts LED-list, och undrade om han kunde koppla listens kablar direkt till starkström.

– Svaret är ju solklart nej. Det hade brunnit direkt. Det var flera kommentatorer som skrev att om man inte vet skillnaden mellan svagström och starkström ska man anlita en elektriker. Men gruppens administratör gillade inte det svaret, säger Teodor Arsenie.

Såg du också el-missarna i TV4?

Administratören av gruppen med nära 7 000 medlemmar, Hans Palm, menar att det framgår av gruppbeskrivningen att det är ett forum för att söka kunskap. Ingen fråga är för dum.

”En del tror att det handlar om en grupp för dem som vill koppla olagligt. Det stämmer inte alls, syftet är att sprida kunskap om el och elinstallation”

Hans Palm, administratör

Det står även tydligt att gruppen är till för dem som vill lära mer om vad som är säkert, och för att personer som eventuellt kopplar själva ska undvika att utsätta sig eller andra för fara. I gruppens beskrivning finns också en länk till Elsäkerhetsverkets information om vad som är lagligt att göra hemma.

– En del tror att det handlar om en grupp för dem som vill koppla olagligt. Det stämmer inte alls, syftet är att sprida kunskap om el och elinstallation. Det är emot gruppens regler att propagera för olaglig koppling och något sådant händer väldigt sällan, säger Hans Palm.

Svårupptäckt fulel stod husägare dyrt

Andra menar att det ändå är problematiskt med den här typen av forum – där råden kan vara ofullständiga och leda till missförstånd.

– Det är viktigt att den som uttalar sig och ger råd är professionell och vet vad han/hon pratar om. Ett dåligt råd kan göra att någon skadas och när det gäller el finns också risk att dö, säger Peter Bratt, byggskadeexpert hos Länsförsäkringar.

Han menar även att det finns frågetecken kring ansvarsfrågan. Vad händer om någon följer råd som leder till att det börjar brinna? Om den drabbade gjort något fel kan ersättningen från försäkringen sättas ner. Personen vill då kanske ställa rådgivaren/konsulten till svars. Det kan bli dyrt för den som inte har någon ansvarsförsäkring.

– Situationen liknar den som uppstått hos vissa byggvaruhandlare där personalen ger råd till kunderna. Det kan bli farligt, men är svårt att stoppa, säger Peter Bratt.

Så vill regeringen sätta stopp för fulel

Elsäkerhetsverket vill inte uttala sig om enskilda grupper på Facebook, men understryker att elinstallationer inte bara behöver fungera. Installationerna måste också utföras så att de är säkra för dagens och morgondagens användning.

– Undersökningar som vi låtit göra visar att nio av tio känner till att el är farligt och att elinstallationer ska göras av ett elinstallationsföretag. Ändå förekommer olagligt elinstallationsarbete i tre av tio hushåll, säger Anders Richert, avdelningschef anläggning hos Elsäkerhetsverket.