Logga in

”Vi har gjort några framsteg sedan sist”

Publicerad
3 jun 2020, 15:42

Arbetsmiljökriterier väger tyngre vid upphandlingar i dag. Men det finns fortfarande en hel del kvar att göra för att nå regeringens nollvision för arbetsplatsolyckor i energibranschen. ”Jag håller fast vid att macho-attityd kan vara en delfaktor i arbetsmiljöproblemen” säger energiminister Anders Ygeman.

I höstas kallade energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman till ett upprop kring hur arbetsplatsolyckorna i energibranschen kan minskas. Regeringens ambition är en nollvision, där ingen ska dö eller skadas allvarligt på jobbet.

– Vi har gjort några framsteg sedan sist. Bland annat har Svenska kraftnät infört arbetsmiljökriterier i sina upphandlingar. Anbudsgivare har därefter vunnit upphandlingar utifrån arbetsmiljöparametrar snarare än enbart lågt pris, säger Anders Ygeman.

Men en hel del finns kvar att göra. Det visar den rapport från Arbetsmiljöverket som diskuterades under energiministerns uppföljningsmöte den 3 juni. Vid mötet deltog representanter från energibranschen, Elsäkerhetsverket och facken.

”Det behöver tas fram tydligare arbetsmiljökriterier för branschen, i utbildningarna bör säkra arbetssätt finnas med tidigare än i dag – redan på gymnasiet, och när flera entreprenörer samverkar ska det finnas bättre sammanhållen information till alla.”

Anders Ygeman, energi- och digitaliseringsminister.

Flera olyckor på senare tid: ”Uppenbarligen finns kunskapsluckor på det här området”

Arbetsmiljöverket har analyserat dödsolyckor 2018 och första halvåret 2019, samt domar i arbetsmiljömål mellan 2015 och september 2019. Analyserna visar att samma slags händelser som leder till dödsfall fortfarande inträffar flera gånger varje år, och riskerna är väl kända.

Exempel på riskfaktorer är att flera entreprenörer är inblandade, att någon frångått gällande rutiner, att personal inte har rätt utbildning eller att det är första eller sista arbetsmomentet för dagen.

Vad är kvar att göra nu?

– Det behöver tas fram tydligare arbetsmiljökriterier för branschen, i utbildningarna bör säkra arbetssätt finnas med tidigare än i dag – redan på gymnasiet, och när flera entreprenörer samverkar ska det finnas bättre sammanhållen information till alla, säger Anders Ygeman.

Han har tidigare lyft fram macho-attityder bland elektriker som ett problem för säkerheten på arbetsplatsen. Därefter fick Anders Ygeman mothugg av branschrepresentanter som menade att fler anmälda olyckor är ett tecken på minskande macho-attityd.

Läs mer: ”Det finns lite av en machokultur och den gör att man tar onödiga risker”

Branschen hade andra förklaringar: Anders Ygeman får mothugg om macho-analys om elolyckor

– Jag håller fast vid att macho-attityd kan vara en delfaktor i arbetsmiljöproblemen. Det gäller till exempel att våga jobba på ett säkert sätt, även om det innebär att arbetet blir försenat, säger han.

Någon förändring av lagstiftningen diskuterades inte under mötet.