Logga in

Traversförare fällde elektriker i saxlift

Publicerad
12 dec 2018, 11:05
| Uppdaterad
24 feb 2021

Elektrikern stod i saxliften och kopplade på 10 meters höjd när han blev påkörd av en travers och störtade. Nu har ansvarsfrågan avgjorts i tingsrätten.

Uddevalla tingsrätt friar både en elfirma och en byggherre från företagsbot efter en fallolycka där en elektriker skadades. Olyckan inträffade hösten 2016 vid bygget av en ny fabrikslokal. Flera olika entreprenörer arbetade på platsen, däribland en elfirma som utförde elarbeten både på marken och på hög höjd i taket. I byggnaden installerades även traverser, som förflyttades av förare som gick på golvet med manöverdosor.

Läs mer: Rörmokare misshandlade elektriker

Den aktuella dagen hade en elektriker fått i uppdrag att göra kopplingsarbete i takhöjd, cirka åtta till tio meter upp i luften. I domen berättar han att han samlade ihop material, åkte upp i saxliften och började jobba. Efter någon timme upptäckte han plötsligt att en travers närmade sig. Han drabbades av panik. Traversen var bara en meter ifrån honom, och han skrek stopp.

Då stannade traversen ganska fort, men försent. Den tryckte redan mot saxliften som började tippa. Elektrikern försökte hålla sig kvar genom att greppa en kabel i taket. Han försökte ta sig ur korgen, men fastnade med benen. När liften välte föll han fritt rakt ner i betonggolvet. Vid fallet trodde han att han skulle dö. Men han överlevde med en fraktur på bäckenbenet.

Läs mer: Ljusbåge från solceller – så lätt uppstår de

I det här fallet hade kollisionsrisken identifierats vid ett byggmöte en dryg vecka före olyckan. Vad som sades framgår inte av protokollet.

Enligt åklagaren vid Riksenheten för Miljö- och arbetsmiljömål bär både byggherren och elfirman ansvar för olyckan.  Arbetsgivare har det primära skyddsansvaret. Men när det som i det här fallet är ett gemensamt arbetsställe kan även andra än arbetsgivaren ha ett arbetsmiljöansvar. Arbetet ska samordnas och tidsplaneras så att ingen blir skadad. Arbetsgivaren ska göra en riskbedömning, identifiera riskerna och åtgärda dem. Om en risk bedöms som allvarlig ska skriftliga instruktioner ges. Vid arbete från mobila plattformar finns en särskild föreskrift om att eventuella risker ska åtgärdas – arbeten får inte utföras samtidigt om det kan medföra risk för skada.

I det här fallet hade kollisionsrisken identifierats vid ett byggmöte en dryg vecka före olyckan. Vad som sades framgår inte av protokollet. Men både byggherren och elfirman berättar att de bestämde att arbete på hög höjd inte skulle ske samtidigt som traverser kördes. Samordningen skulle skötas muntligt.

Läs mer: ”Elcentraler vanligaste orsaken till bränder i elinstallationer”

Numera är han helt återställd och har kunnat återgå till sitt arbete, även om det var svårt att gå upp på höga höjder i början. I tingsrättens dom får han 10 000 kronor i skadestånd från byggherren.

Anställda från de båda bolagen ger olika uppgifter om vad som egentligen sades strax före kollisionen. Klart är att det varken var planerat eller godkänt att köra traversen just då. Traversföraren har inte kunnat svara på varför han ändå körde traversen, och erkänner att han brutit mot säkerhetsföreskrifterna.

Tingsrätten går på försvarets linje, och anser att inget av de två bolagen har brustit i sitt arbetsmiljöansvar. Att en arbetstagare – traversföraren – handlar i strid mot instruktioner och föreskrifter kan inte anses vara något som bolagen haft att räkna med, enligt tingsrättens mening. Därför får inget av bolagen någon företagsbot.

Elektrikern låg efter olyckan på sjukhus en tid och var sjukskriven i flera månader. Han hade kraftig smärta och svårt att gå under en lång tid. Numera är han helt återställd och har kunnat återgå till sitt arbete, även om det var svårt att gå upp på höga höjder i början. I tingsrättens dom får han 10 000 kronor i skadestånd från byggherren.

Läs mer: Kolla in elfelen som fick Elsäkerhetsverket att klippa strömmen

Domen kan överklagas fram till den 28 december 2018.