Logga in

Tiden räcker inte till säkerheten

Publicerad
8 okt 2018, 10:31

Många svenska hantverkare har inte tid med säkerhetsarbetet. Det visar en undersökning med nästan 1 000 europeiska hantverkare.

Det finns för lite tid till att se över säkerheten på arbetsplatsen. Sju av tio svenska hantverkare uppger i en undersökning att de sällan eller aldrig tar en paus för att kolla att säkerhetsregler följs.

I Europa ägnar majoriteten av de professionella hantverkarna mindre än 20 minuter per dag åt arbetshälsa och säkerhet.

Läs mer: Över 7 600 olyckor i installationsbranschen

Siffrorna framkommer i en undersökning utförd av Splendid Research, på uppdrag av företaget Bosch. I undersökningen deltar 952 professionella hantverkare i åldrarna 18 till 65 år, varav 106 från Sverige. Övriga kommer från Tyskland, Spanien, Italien, Portugal, Storbritannien, Frankrike och Beneluxländerna.

Krönika: ”Jag har själv ramlat ner på ett bygge när jag ’skulle bara’.”

Av svaren framgår också att 25 procent av de svenska hantverkarna upplever hälso- och säkerhetsåtgärder på arbetsplatsen som störningsmoment. Ungefär 20 procent uppger att de inte lägger någon tid alls på att följa säkerhetskraven. Det är färre än i många andra EU-länder.

Läs mer: Starkt samband mellan stress och olyckor i byggbranschen

Samtidigt anses hörselskydd och skyddsglasögon som viktigt – 40 procent av de svenska hantverkarna tycker att dessa skydd är de viktigaste säkerhetsåtgärderna. 27 procent använder skyddsfunktioner som är inbyggda i verktyg. Bland funktionerna är det lägre volym och vibrationsskydd som efterfrågas av flest hantverkare. Även skydd mot damm anses viktigt.

Användning av säkerhetsutrustning är allra viktigast vid arbete i metall, uppger nästan hälften av alla svarande.

Läs mer: ”Skräm inte upp mina montörer”