Logga in

Experten om TV4-läkarens uttalande: ”Det är helt fel”

Publicerad
24 sep 2018, 08:40

”Bara hushållsel” är helt fel inställning. Det säger överläkare Anna Blomqvist, en av landets främsta experter på elolyckor.

Anna Blomqvist, som numera är pensionerad, ägnade en stor del av sitt yrkesliv åt patienter som fått fysiska och psykiska problem långt efter en elolycka.

Läs mer: Felix fick åka hem efter tio minuters EKG

Hon ser allvarligt på att patienter som 20-årige Felix Andersson får höra ”bara hushållsel, då är det ingen fara” när de kommer in till akuten efter en strömgenomgång. Detsamma gäller TV4-läkarens uttalanden om att det är onödigt att åka till akuten om man känner sig ok 10 minuter efter olyckan.

Läs mer: Därför uppstår skador långt efter elolyckor

– Det är helt fel. Man ska alltid åka till akuten efter en strömgenomgång med lågspänning genom bålen, och man ska bli ordentligt undersökt även om de ytliga skadorna ser obetydliga ut, säger hon.

Anna Blomkvist vet vad hon talar om. Det är hon som har tagit fram det svenska vårdprogrammet för hur patienter ska tas om hand efter en strömgenomgång, i samarbete med Martin Tondel, överläkare i Uppsala.

Läs mer: Julia, 10, drabbades av strömgenomgång – nekades ambulans

– Det är helt fel. Man ska alltid åka till akuten efter en strömgenomgång med lågspänning genom bålen, och man ska bli ordentligt undersökt även om de ytliga skadorna ser obetydliga ut.

Akutpersonalen ska bland annat ta blod- och urinprov, undersöka öron och ögon samt ta EKG. Och patienten ska observeras minst tolv timmar på sjukhus eftersom förmaksflimmer, en rubbning i hjärtats rytm, kan uppstå först efter flera timmar.

Omfånget på armar och ben ska också mätas och dokumenteras. På så vis kan man upptäcka om muskler har förtvinat när patienten kommer på återbesök. Återbesök är viktigt eftersom vissa skador uppstår först en tid efter olyckan, och ibland kan patienten även ha fått psykiska besvär. Alla patienter med ström­genomgång ska därför följas upp med ett läkarbesök inom 1–3 månader efter olyckan, enligt vårdprogrammet.

Läs vår tidigare intervju med Anna Blomqvist: ”Jag förstod att det inte var psykologiska besvär”

Vårdprogrammet finns bland annat på Internetmedicin, en databas för läkare. Är du förvånad att det inte verkar följas på alla sjukhus?

– Nej, men det är jättetråkigt att budskapet inte tycks ha nått ut, säger Anna Blomqvist.

– Det är jättetråkigt att budskapet inte tycks ha nått ut.

Vad innebär det för personerna som inte får rätt behandling?

– Många har tur och får inga besvär alls efter en strömgenomgång. Men jag har själv träffat runt 20 patienter som inte fick rätt omhändertagande efter olyckan och som senare drabbades av sena komplikationer och stort lidande. Flera har vandrat runt i sjukvårdsapparaten och ibland känt sig oförstådda och misstänkliggjorda, säger Anna Blomqvist.

Läs mer: Överläkaren som anser att det inte finns några banala elolyckor

Vad är ditt råd till elektriker som drabbas av strömgenomgång med lågspänning?

– Åk till akuten och kräv att bli undersökt enligt vårdprogrammet. Om man inte känner sig väl bemött eller får fysiska eller psykiska besvär kan nästa steg vara att kontakta IVO, Inspektionen för vård och omsorg, säger Anna Blomqvist.

FAKTA

Då ska du söka vård

Personer skall omedelbart till sjukhus efter olycka med:

Högspänning

• Blixtnedslag

• Lågspänning med ­strömgenomgång genom bålen

• Medvetslöshet eller omtöckning efter strömolycka

• Brännskador

• Tecken på nervskador till exempelvis förlamning.

Källa: Vårdprogrammet för strömgenomgång