Logga in

Elfelen bakom svenska bostadsbränder

Publicerad
23 aug 2018, 09:07

Cirka 80 procent av alla elrelaterade bränder i hemmen beror på felaktig användning av produkter. Det visar Elsäkerhetsverkets granskning.

Elsäkerhetsverket har analyserat data från utryckningar som Räddningstjänsten gjort på grund av brand i bostad från år 2005 till och med 2015. Av bränderna bedömdes cirka 19 400 beror på elfel – i genomsnitt 1 800 per år.

Läs mer: Elsäkerheten i bostäder utreds

I de allra flesta fallen, cirka 1 300, berodde branden på felaktig användning av elektriska apparater. Där stack spisbränder ut som de absolut vanligaste, och var flest i flerbostadshus.

”Förhoppningsvis kommer resultaten från projektet att hjälpa till så att vi får färre bränder där människor och bostäder skadas.”

Jennie Andersson, teknisk expert, Elsäkerhetsverket

Felaktig användning av elprodukter har också ökat under den undersökta perioden, mer än befolkningen.

Läs mer: Ny brand orsakad av hoverboard

– Ännu så länge har vi inte underlag nog för att säga varför det är så, men vi hoppas kunna ta reda på mer så småningom, säger Jennie Andersson, teknisk expert hos Elsäkerhetsverket.

Projektet ”Elsäkerhet i bostäder”, som började i januari och avslutas i höst, har också kommit fram till att 380 bränder per år startar i elektriska apparater som kyl och frys. 150 bränder startar i elanläggningar, där vägguttag och elcentraler dominerar.

Vanligast är bränder i tvättmaskiner, torktumlare, lysrörsarmaturer samt kyl och frys, oavsett om de är fast monterade eller stickproppsanslutna. De elektriska produkter som enligt statistiken orsakat de allvarligaste skadorna, på hus och människor, är kyl och frys.

– Att det blir så kan bero på produktens placering – nära brännbart material till exempel, säger Jennie Andersson.

Läs mer: ”Men satan… farligt som faan”

”Redan nu finns många sätt att skydda sig – exempelvis brandvarnare och spisvakter. Men vi har också mer tekniska saker att gå vidare med och diskutera med tillverkare.”

Jennie Andersson, Elsäkerhetsverket

Bränder som startar i elanläggningar är vanligare i villor än i flerbostadshus. Statistiken visar också att en villa byggd före 1950 oftare drabbas av elbrand i elanläggningen än en villa uppförd efter 1980 (sett till genomsnittet per år från 1930 till 2015).

– Det beror sannolikt på att äldre hus också har äldre elanläggningar där mer kanske borde ha bytts ut. Under årens lopp finns också risk att någon som arbetat med anläggningen gjort fel, säger Jennie Andersson.

Läs mer: Hemmafixarens misstag när stickproppen skulle bytas

Ursprungligen hade projektet en ambition att även studera hur husets placering i elnätet, på landsbygden eller i staden, kunde påverka elsäkerheten. Data som hittills samlats in är dock inte tillräckligt detaljerad för att det ska gå att dra några tydliga slutsatser.

Under hösten fortsätter undersökningen med en enkät till besiktningsmän, nya besiktningar i bostäder och analyser av varför bränder startar, främst i elanläggningar. En delrapport ska vara klar i september.

Läs mer: Brandrisk – eller inte?!

– Förhoppningsvis kommer resultaten från projektet att hjälpa till så att vi får färre bränder där människor och bostäder skadas. Redan nu finns många sätt att skydda sig – exempelvis brandvarnare och spisvakter. Men vi har också mer tekniska saker att gå vidare med och diskutera med tillverkare, säger Jennie Andersson.

Fakta: Goda råd om elsäkerhet

Detta kan en bostadsägare göra för att undvika elolyckor och elbränder:

Kontrollera sin elanläggning regelbundet och ha jordfelsbrytare. Vid kontrollen se över så att allt ser helt ut i elanläggningen, att propparna är ordentligt iskruvade och inte heta, att det inte luktar bränt och att jordfelsbrytaren löser ut när man trycker på testknappen. Gör ibland också en mer grundlig elbesiktning/kontroll och ta hjälp av ett elinstallationsföretag eller elbesiktningsman om den egna kompetensen inte räcker till. Säkringar/proppar som löser ut ofta är ett tecken på att något inte är som det ska i elanläggningen.

För att undvika bränder i elprodukter med allvarliga konsekvenser är det bra att undvika att använda saker som tvättmaskin och torktumlare medan man sover. Luktar det bränt från en elprodukt – dra genast ut sladden. Används fortfarande en tjock-tv är det den bra idé att byta till en platt-tv, eftersom sådana enligt statistiken brinner mer sällan.

Källa: Elsäkerhetsverket

Läs mer: Oenighet kring varför Wagoklämmor brinner