Logga in

Arbetsfel bakom tre av fyra elolyckor  

Publicerad
8 maj 2018, 09:25

Antalet anmälda elolyckor har ökat under de senaste åren. Elsäkerhetsverkets rapport visar varför olyckorna sker.

Antalet elolyckor som lett till sjukskrivning har ökat under de senaste tre åren. Det visar Elsäkerhetsverkets nya elolycksfallsrapport, som i år även gör jämförelser med en undersökning om elektrikers elolyckor 2005.

Den vanligaste typen av elolycka är strömgenomgång – 93 procent av antalet anmälda olyckor. Minst 74 procent av elolyckorna beror på arbetsfel, som brister i rutiner eller efterlevandet av dem.

”Exempelvis finns fortfarande brister med spänningslöshetskontroll, vilket är en självklar rutin.”

Jennie Andersson, teknisk expert hos Elsäkerhetsverket.

Läs mer: Två dödliga elolyckor 2017

–  Exempelvis finns fortfarande brister med spänningslöshetskontroll, vilket är en självklar rutin, så där finns en del kvar att göra, säger Jennie Andersson, teknisk expert hos Elsäkerhetsverket.

Andra vanliga brister i rutinerna är att elektrikern av något skäl inte får eller kan bryta strömmen samt att säkerhetsutrustning inte används. Utöver detta nämns brist på kunskap, tekniskt fel i anläggningen och trasig eller olämplig utrustning som orsaker till elolyckorna.

”De inblandade tog troligen inte höjd för riskerna, exempelvis på grund av stress.”

Jennie Andersson, Elsäkerhetsverket.

Vanligt är också utebliven riskanalys. En sådan gjordes ändå i drygt hälften av de rapporterade olycksfallen, där den drabbade elektrikern oftast själv var delaktig. Trots det skedde olyckor.

– De inblandade tog troligen inte höjd för riskerna, exempelvis på grund av stress. Därför är det oerhört viktigt med ett elsäkert ledarskap som är tydligt med prioriteringarna, och givetvis att arbetstagarna tar sitt ansvar att följa arbetsgivarnas rutiner, säger Jennie Andersson.

Läs mer: Bristande riskbedömning bakom elolyckor

Intervjuerna som gjorts med drygt 400 fackligt anslutna elektriker visar också att vanligaste orsaken till att inte följa rutiner är slarv – 63 procent uppgav det. Näst vanligast är stress, uppger 21 procent, följt av tidspress och missförstånd.

Till de positiva förändringarna sedan 2005 hör att elolycksfallen bland unga som arbetar med el, 18 till 29 år, har nästan halverats. Dock är yngre medarbetare fortfarande den kategori som oftast skadar sig och även drabbas av de svåraste olyckorna.

Läs mer: Därför uppstår skador långt efter elolyckor

Benägenheten att anmäla en elolycka är mycket större i dag än tidigare. Av de som råkat ut för en olycka anmälde 71 procent det till sin arbetsgivare 2017, jämfört med endast 16 procent 2005.

– Det kan bero på att både arbetsgivare och fack har jobbat mycket med information till anställda. Vi presenterade också en undersökning förra året som visade att olyckor som inte verkar allvarliga direkt kan ge konsekvenser på sikt, till exempel i form av nervskador. Det har fått fler att förstå vikten av att anmäla olyckor, säger Jennie Andersson.

Fakta Elolyckor 2017

Vanligaste orsaken till olyckor bland yrkespersoner är felbeteende vid arbete – 74 procent.

Unga personer som arbetar med el drabbas oftare än äldre.

Vanligaste typen av elolycka är strömgenomgång – 93 procent av antalet anmälda olyckor.

Antalet anmälda elolyckor har ökat med 20 procent sedan 2016.

De flesta elolyckorna har rapporterats inom verksamheterna industri och elnät.

Två personer omkom i elolyckor 2017.