Logga in

Två dödliga elolyckor 2017

Publicerad
9 jan 2018, 15:43

Maskletning och mastklättring ledde till 2017 års dödliga elolyckor, det visar statistik från Elsäkerhetsverket.

En man i 60-årsåldern letade mask genom att leda ström med stavar ner i jorden. Efter kontakt med spänningsförande delar i sin hemmakonstruktion ledde strömgenomgång till mannens död.

Efter händelsen i Småland i slutet av sommaren spreds filmer på Youtube om hur maskletningen skulle gå till. Elsäkerhetsverket gick ut och varnade i media för den livsfarliga metoden.

Det andra elrelaterade dödsfallet 2017 drabbade också en privatperson. En man i 40-årsåldern klättrade upp för en kraftledningsstolpe och kom i kontakt med en spänningssatt anläggningsdel och avled.

Tidigare undersökningar visar att ungefär 250 personer i Sverige varje år skadas så allvarligt av elolyckor att de läggs in på sjukhus. Totalt skadas 1500 personer i elolyckor. I genomsnitt dör mellan 3 och 6 personer per år av allvarliga elolyckor.

Bland yrkespersoner har arbetsmetoder, säkerhetskultur och elmaterial förbättrats. Men det är sämre ställt med privatpersoners kunskap om elinstallationer och material. Kunskapen behöver stärkas, något som Elsäkerhetsverket före jul fick i uppdrag av regeringen att göra.

Totalt har antalet elolyckor på trettio år mer än halverats.

Senare i vår släpper Elsäkerhetsverket sin årliga elolycksfallsrapport som innehåller en fördjupad undersökning om yrkespersoners elolyckor.

Läs mer: 2015 års elolycksfallsrapport visade att elyrkespersoners sjukdagar efter elolyckor minskat stort