Logga in

Släcker ljusbågen på 2,0 millisekunder

Publicerad
7 nov 2017, 09:13

Ljusbågar i ställverk är allvarligt. De kan vålla svåra skador och i värsta fall död. Men nu finns en teknik som kraftigt kan lindra, eller till och med eliminera, ­konsekvenserna. Lösningen kallas – ljusbågsdräpare.

I  de två senaste numren av Elinstallatören har vi berättat om den ljusbågsolycka som fogteknikern Gustav Östermyr i Alingsås utsattes för i maj. Den kostade honom nära nog livet. Incidenter med ljusbågar är dessbättre inte så vanliga, men de förekommer. Förutom personskador i värsta fall innebär de alltid höga kostnader för reparation och ofta ännu högre stilleståndskostnader. Stora summor i uteblivna intäkter står på spel.

– Där för är det viktigt att se efter vilket skydd mot ljusbågar som finns i elanläggningen. Trots att det inte finns några standardkrav på ljusbågsvakter, jordningskopplare och liknande utrustning är det numera allt fler beställare som vill ha det.

Efter olyckan: Vem får du lämna ut nycklar till?

Magnus Engström.Det säger Magnus Engström, produkt- och säljsupportchef på Eaton. Han understryker att det särskilt gäller det för anläggningar där man i förväg vet att det kommer att skruvas och mekas en hel del under anläggningens livstid – i industrier där det görs nya motorinstallationer eller andra uppgraderingar efter hand, till exempel.

– Där för är det viktigt att se efter vilket skydd mot ljusbågar som finns i elanläggningen. Trots att det inte finns några standardkrav på ljusbågsvakter, jordningskopplare och liknande utrustning är det numera allt fler beställare som vill ha det.

Magnus Engström, produkt- och säljsupportchef på Eaton

Magnus Engströms företag är ett av dem som har tekniska lösningar ett erbjuda i fråga om skydd mot ljusbågsskador. Den vassaste just nu är Arcon, en så kallad ljusbågsdräpare.

Se inslaget om ljusbågsolyckan i Alingsås i Elstudion

– Arcon släcker ner en ljusbåge på 2,0 millisekunder. Det är det snabbaste som går att få i dag. Den är avsedd för lågspänningsställverk och utgör där ett så effektivt skydd att en inträffad ljusbåge i princip inte orsakar några skador alls – och definitivt inga allvarliga personskador, fortsätter Magnus Engström.

FAKTA

Fungerar som en krockkudde

Ljusbågsdräparen Arcon ser ut som en stor stabil burk med strömskena in och ut. Inuti burken skjuter en krutladdning in kopparbultar genom ett isoleringsskikt när en ljusbåge detekteras. Det hela påminner lite grand om en krockkudde och förloppet är väldigt snabbt. 

— Det skapas en stum kortslutning som släcker ljusbågen under den tid som den ordinarie brytaren löser ut. När Arcon lösts ut är den däremot värdelös och får bytas mot en ny – precis som krockkudden, säger Magnus Engström.

Arcon förutsätter att anläggningen är försedd med en ljusbågsvakt som omedelbart reagerar när en ljusbåge uppstår. Sådana vakter finns i många ställverk men normalt är de kopplade till en frånslagsspole i en -luftbrytare eller liknande. Eftersom en -mekanisk brytare då är inblandad när ljusbågen ska släckas tar det för lång tid – för en brytare på 2 000 A kan det ta 20–30 millisekunder innan ljusbågen släckts. En explosion uppstår vid ljusbågen – och skadan är redan skedd.

Höga böter för ljusbågsolycka, osäkert om drabbade mannen kan jobba igen

– Många gånger skickar faktiskt -ljusbågs– vakter en signal till brytare som redan är på väg att lösa ut på grund av den detekterade överströmmen. Då gör de inte särskilt stor nytta, menar Magnus.

– Arcon släcker ner en ljusbåge på 2,0 millisekunder. Det är det snabbaste som går att få i dag. Den är avsedd för lågspänningsställverk och utgör där ett så effektivt skydd att en inträffad ljusbåge i princip inte orsakar några skador alls – och definitivt inga allvarliga personskador.

Han säger att ljusbågsdräparen inte är någon ny lösning, men att den inte är så känd ute på marknaden. Eaton är inte ensamma om att erbjuda ljusbågsdräpare men Arcon är just nu den snabbaste på lågspänningssidan. ABB har ljusbågsdräpare som klarar mellanspänning, men för dem ligger utlösningstiden på 4,0 millisekunder.

Nyrenoverad villa full av elfel: ”Skrämmande brister i elanläggningen, mycket som var helt regelvidrigt”

Sedan finns det andra sätt att skydda sig mot ljusbågstillbud, innan de ens hinner inträffa. Eaton har en sådan lösning i Diagnose System – ett system för temperaturövervakning i ställverk.

– Systemet består av temperatursensorer som enkelt monteras på strömskenor och liknande och en centralenhet som samlar in data från sensorerna och vidarebefordrar den till ordinarie drifts- eller övervakningssystem.

Här är hela listan på elfelen i Nybrovillan

Sensorerna hålls i gång av inducerad ström från strömskenan och kommunicerar trådlöst med centralenheten. Därför behöver de ingen fast anslutning utan det är bara att snäppa fast dem på strömskenan. De placeras ut på kritiska punkter i anläggningen.

– Det vanliga är att ett ställverk fotograferas regelbundet med värmekamera, men det ger ju bara en ögonblicksbild av temperaturförhållandena. Diagnose System gör mer än så – det fångar upp trenderna över tid så att en dåligt åtdragen anslutning eller annat fel som förvärras efter hand kan åtgärdas i samband med planerade driftstopp eller på annat vis under mer ordnade former, förklarar Magnus Engström.