Logga in

Inbrott i lätt lastbil – kraven för att få ut ersättning på försäkringen

Publicerad
20 nov 2017, 07:34

Fyra frågor till Martina Jonaeson, Säkra Stenstaden och Stefan Brala, Trygg-Hansa, om vad som gäller vid inbrott i hantverkares lätta lastbilar.

Vad krävs för att få ut ersättning från försäkringsbolaget?

Martina Jonaeson.Martina Jonaeson: 

— För det första krävs det minst halvförsäkring på fordonet för att kunna få ersättning för skada vid stöld. PV-företagen har dessa skydd som grund i företagsförsäkringen: Tillägg för egendom i bil. Egendom som ersätts är det som tillhör eller hyrs av försäkringstagaren och används i firmans verksamhet. Försäkringen gäller även för kunders och arbetstagares egendom. Försäkringen gäller inte för pengar, värdehandlingar eller stöldbegärlig egendom. Allmänt gäller att den försäkrade egendomen ska tas om hand så att den inte stjäls, går förlorad eller skadas. Hur högt kraven ställs beror bland annat på egendomens art och värde.

Volvos storsatsning – bara elbilar

— Om den försäkrade inte följt en säkerhetsföreskrift, sänks oftast ersättningen med, utöver eventuell självrisk, ett belopp som ibland till och med är så stor att ingen ersättning lämnas. Om försäkringstagaren kan visa att det inte spelade någon roll att föreskriften inte följdes, stölden hade skett ändå, så sker ingen nedsättning.

– Allmänt gäller att den försäkrade egendomen ska tas om hand så att den inte stjäls, går förlorad eller skadas. Hur högt kraven ställs beror bland annat på egendomens art och värde.

Stefan Brala.Stefan Brala:  

— Är fordon försäkrat hos Trygg-Hansa måste man ha tilläggsförsäkringen Egendom i Bil. Den ersätter stöld av egendom som tillhör försäkringstagaren och som är avsedd att användas i firmans verksamhet. Den ersätter även kunders egendom som hantverkaren har hand om.

Punkterna som hindrar nya Hilux från att nå toppen

Kräver försäkringsbolaget att prylarna i en bil som har värdefullt lösöre (förutom att bilen är låst), förvaras i låsbara skåp etcetera? Vilka lås (på bilen och inne i skåpet) krävs i så fall för att försäkringen ska gälla?


Martina Jonaeson:

— Det finns oftast inga ”krav” men det bästa är att ha särskilt låsbart skåp i bilen för att få ut ersättning vid stöld/inbrott. Alla försäkringsbolag har olika krav på godkända lås. Läs på vad som gäller för just din försäkring. Stöldbegärlig egendom som datorer med mera får inte lämnas i fordonet alls.

Stefan Brala, Trygg-Hansa:

— Egendomen ska tas omhand på ett för omständigheterna tillfredställande sätt så att den inte stjäls. Fordonet ska vara låst, och om fordonets lastutrymme består av skåp ska även detta vara låst.

Pickuper har aldrig varit hetare

Är det någon skillnad gällande ersättningen av lösöret beroende på vart bilen är placerad? Obevakad/bevakad parkeringsplats, hemma i garage som är låst, hemma i carport, på bygget som är obevakat ­respektive bevakat med mera.


Martina Jonaeson:

— Det enda som gäller är att fordonet ska vara låst.

Så tycker vi om nya V90

Stefan Brala: 

— Nej, det spelar ingen roll var fordonet är parkerat. 

Om hantverkaren har dörren öppen/olåst och stöld sker vad händer då?


Martina Jonaeson:

— Oftast blir det helt avslag på skada och ingen ersättning när det gäller lösöre. Vid stöld av fordonet är det oftast 20 procent eller högre nedsättning.

Stefan Brala:

—Då kan ersättningen minskas, men omständigheterna kan göra att ersättningen helt uteblir.