Logga in

Slippa leta och vänta minskar stressen avsevärt

Publicerad
7 aug 2017, 10:22
| Uppdaterad
24 feb 2021

Norra Djurgårdsstaden i Stockholm är ett av Europas största stadsutvecklingsområden. Bygglogistikcenter ansvarar för att rätt material dyker upp på rätt plats. Syftet är ett hållbart bygge med hög säkerhet.

Från byggjättar till mindre underentreprenörer. Över tusen personer arbetar sida vid sida i Norra Djurgårdsstaden. Här ska 12 000 bostäder och 35 000 arbetsplatser uppföras och arbetet kommer att pågå fram till år 2025.

Läs fler delar i vår arbetsmiljöserie: Henrik vet inte hur mycket asbest han har i lungorna

Samtliga företag som utför arbeten här är anslutna till Bygglogistikcenter, BLC – ett initiativ från Stockholm stad. Genom tydliga gemensamma regler för alla inblandade företag och gemensam planering av transporter, byggmaterial och avfall, ger logistikcentret ett bättre flöde, kapar resursförbrukningen, minskar riskerna för medarbetarna och minimerar frustrerande väntetider. Det är värdefullt i ett stort projekt och lärdomarna är applicerbara även för mindre projekt.

Här skadas elektriker

Fredrik Bergman från exploateringskontoret på Stockholms stad är ansvarig för Bygglogistikcenter Norra Djurgårdsstaden och har varit delaktig sedan idén utvecklades i en mindre omfattande form vid bygget i Hammarby Sjöstad.

Fler elolyckor anmäls: Studie pekar på brister i säkerhetskulturen 

– Där fungerade det i liten skala och var frivilligt. I Norra Djurgårdsstaden är alla anslutna och vi samordnar alla leveranser, transporter och avfallshantering. Det minskar ”leta-hämta-vänta-syndromet” som är vanligt i byggbranschen, säger Fredrik Bergman.

– Vi samordnar alla leveranser, transporter och avfallshantering. Det minskar ”leta-hämta-vänta-syndromet” som är vanligt i byggbranschen.

Fredrik Bergman, ansvarig för Bygglogistikcenter Norra Djurgårdsstaden

Att stå och stampa och vänta på material för att kunna genomföra sitt jobb är något som samtliga yrkesgrupper på ett bygge känner igen. Känslan av tidspress, men oförmåga att påverka situationen ger värsta formen av negativ stress.

Utöver stress: En annan orsak till arbetsplatsrelaterade olyckor är machokulturen

Undersökningar visar att byggnadsarbetarens värdeskapande tid ofta ligger under 25 procent av total arbetstid. Att förbättra planering och leveranser ger stora effektivitetsvinster och bättre lönsamhet. Lägg därtill minskad stress, färre tillbud, mindre resursförbrukning och lägre miljöpåverkan och det är uppenbart att bättre logistik och planering är intressant för branschen.

Arbetsplatskostaden, alltså etableringar och liknande, brukar innebära en kostnad på mellan en till fem procent av den totala byggkostnaden. Bygglogistikcenter däremot motsvarar en halv procent av den totala byggkostnaden.

Bristande beredskap inför olyckor med elbilar

BLC utgår från ett gemensamt digitalt transportbokningssystem dit samtliga är anslutna. Grindarna till bygget är automatiserade. Leveranser av material bokas med minst fyra dagars framförhållning. Både mottagare och leverantör får via systemet en kod skickad och en angiven lossningsplats. Koden fungerar som en biljett in till byggplatsen.

Ett annat ställe där det funkat bra under bygget: Elinstallationerna på Nya Karolinska

BLC utgår från ett gemensamt digitalt transportbokningssystem dit samtliga är anslutna. Grindarna till bygget är automatiserade. Leveranser av material bokas med minst fyra dagars framförhållning.

Stora leveranser går direkt till byggets avlastningsplatser. Mindre leveranser som kan samköras med flera mottagare skickas ut dagligen med en eldriven så kallad slingbil. Samdistributionen har minskat transporterna med 30–40 procent. Material kan också korttidslagras
i centret och entreprenörerna kan avropa en viss mängd av ett visst material och få det skickat med slingbilen. Det minimerar stölder, fukt och andra skador på byggmaterialet. Att inte lagra material ute på byggplatsen minskar arbetsskadorna avsevärt.

Läs fler delar i vår arbetsmiljöserie: ”Tyvärr förekommer illegala jobb med asbest”

– Byggarbetsplatsen är som världens största memory där man ska hitta rätt och minnas. Med vårt system slipper vi gå i vägen för varandra och transporterna runt för att hitta rätt monteringsplats och det blir mindre dåliga lyft för medarbetarna, säger Fredrik Bergman.

Han betonar att detta inte får bli en extragrej som folk försöker runda. Genom obligatorisk utbildning av samtliga på bygget, och genom att varje entreprenör utser särskilt utbildade nyckelpersoner, fungerar systemet bra.

Elolycka med änglavakt: Man kom i kontakt med en 50 000 volts ledning

– Byggarbetsplatsen är som världens största memory där man ska hitta rätt och minnas. Med vårt system slipper vi gå i vägen för varandra.

– Vissa idéer går att applicera på de flesta byggen. Inbärningstjänster, att allt som man behöver för dagen kan stå på rätt plats vid rätt tid och vid rätt mängd, kan funka utan att det finns ett fysiskt center. Avfallshantering med uppsamling på varje våningsplan och där skräpet plockas bort före eller efter vanlig arbetstid reducerar springet och det blir renare och säkrare att jobba. Vi har också fått ner antalet stölder.

Bra mötesformer och verktyg för visualisering är viktigt för att alla ska se vad som händer var och när på bygget. Fredrik Bergman menar att det också reducerar stressen och behovet av att springa och fråga och kolla när andra är klara med sitt.

Annat arbetsskaderelaterat: Så minskar du risken för vibrationsskador

Logistikföretaget Servistik sköter driften av Bygglogistikcenter. Anders Ivarsson är driftchef och ansvarig i Norra Djurgårdsstaden. 

– Speditörerna kommer när de kan, vilket kan ge väldiga svängningar i logistikflödet. Vi kapar toppar och dalar genom att fungera som ett tredjepartslager, säger Anders Ivarsson.

– Speditörerna kommer när de kan, vilket kan ge väldiga svängningar i logistikflödet. Vi kapar toppar och dalar genom att fungera som ett tredjepartslager.

Anders Ivarsson, driftchef Servistik och ansvarig i Norra Djurgårdsstaden

Han berättar att installatörer, målare och andra yrkesgrupper i vanliga fall lägger 20 procent av sin tid på att leta och vänta på material. Om de ingår i det gemensamma logistiksystemet så vet de exakt när det kommer och kan planera sin bemanning.

Mer om struktur: Lär dig producera på ett effektivare sätt 

– Att ha åtta yrkesarbetare som står och väntar är inte bra för något företag. Målare väntar på de som ska fixa undertaket som väntar på elektrikerna, det ger ringar på vattnet.

FAKTA

Så bekostas Bygglogistikcenter

Byggherrar och entreprenörer betalar för tjänsterna som centret tillhandahåller. De anställdas värdeskapande tid ökar tack vare bättre planerade transporter och leveranser vilket gör att investeringen betalar sig. Andra vinster med Bygglogistikcenter är minskade koldioxidutsläpp, minskade avfallsmängder och en bättre arbetsmiljö på byggena.

Anders Ivarssons tips till företag som vill förbättra planeringen är att de ska ta sig tid att faktiskt göra planeringen och se till att få in material med så lite mellanlagringstid som möjligt för materialstaplarna skjuter snabbt i höjden. Med det kommer skador, svinn och väntan på att gräva fram rätt grejer. 

– Yrkesgrupperna som jobbar här märker att vi löst mycket som skapar stress inom andra projekt, som parkering, lossning, väntetider och avfall. Det minskar också damm och buller och annat som bidrar till hög stressnivå hos personalen, säger Anders Ivarsson.

Stressrelaterade olyckor: Ansvaret ligger inte på den enskilda medarbetaren

Stressrelaterade olyckor: Starkt samband mellan olyckor och stress