Logga in

Ny elsäkerhetslag, ny e-tjänst, ökad trygghet

Publicerad
3 jul 2017, 10:04
| Uppdaterad
14 dec 2023

I lördags trädde ett flertal nya lagar i kraft. Däribland en lag som ska säkerställa kvalitén på elinstallationer. Samtidigt lanserar Elsäkerhetsverket en e-tjänst som ska öka tryggheten för konsumenten.

Som Elinstallatören tidigare skrivit, har nu flera nya lagar trätt i kraft. Den nya elsäkerhetslagen innebär i korthet att installationsföretaget måste ha en auktoriserad elinstallatör, ett egenkontrollprogram, och vara registrerat hos Elsäkerhetsverket.

Branschen gillar nytt register, läs varför

För mer information om den nya elsäkerhetslagen, tillsammans med ytterligare lagar som trätt i kraft från och med första juli, läs vår lista.

Elsäkerhetsverket tar samtidigt ett steg för att göra processen att köpa installationstjänster enklare. Via e-tjänsten ”Kolla elföretaget”, kan konsumenten med lätthet skriva in önskat installationsföretag för att se om företaget är registrerat och auktoriserat.

Snärjigt för de som inte registrerat sig.