Logga in

Nollvision ska minska dödsolyckorna

Publicerad
5 jul 2017, 16:35

ALMEDALEN 2017. Nollvisionen gäller – ingen ska dödas eller skadas allvarligt på sitt arbete, enligt arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S).

Arbetsmarknadsministern deltog i ett seminarium arrangerat av det nybildade nätverket Samverkan för noll olyckor i byggbranschen.

Samtidigt inramades seminariet, som hölls i Skanskas trädgård i Visby, av det sorgliga beskedet att en 65-årig snickare dött i en fallolycka kvällen innan på en byggarbetsplats i Kalmar

Henrik Landelius, Sverigechef för NCC Buildings, framförde det tunga beskedet, då olyckan skett i samband med NCC:s ombyggnation av en skola.

Det dör en person, oftast en man, i månaden inom byggsektorn.

Här skadas elektriker.

– Det är ingenting annat än en nollvision som vi måste arbeta mot, men vi har dålig koll på leverantörskedjorna med utstationerade arbetare och underentreprenörer. Där finns det stora brister och där måste vi göra mycket mer, sa Ylva Johansson och pekade på att den nya lag som är på gång som ska göra det möjligt för utländska arbetare att omfattas av kollektivavtal.

– Vi har också tagit fram en ny arbetsmiljöstrategi med tre fokusområden, varav ett är just nollvision, tillade hon och pekade på att myndigheter alltmer jobbar i team för att komma åt exempelvis ”gråa företag” som balanserar på det som är laglig eller ej.

Ett nytt Arbetsmiljöcentrum för forskning kring arbetsmiljö ska också inrättas, enligt arbetsmarknadsministern.

Nära 8000 olyckor i installationsbranschen.

Målet med allt säkerhetsarbete inom bygg- och installationssektorn är att ingen ska dödas eller skadas allvarligt på sitt arbete. I Samverkan för noll olyckor i byggbranschen arbetar 13 företag (däribland Assemblin och Bravida) för ”Håll Nollan” – en uppmaning om att ingen ska skada sig på byggarbetsplatser.

Och i takt med att andelen utländsk arbetskraft ökar inom byggbranschen ökar också olycksrisken för utländska arbetare.

Dödsolyckor drabbar också i högre grad äldre personer, mer än hälften av männen som omkom var över 50 år. En orsak kan vara att äldre får svårare skador och har högre risk för dödlig utgång än yngre personer. Äldre elinstallatörer är överrepresenterade när det gäller dödliga elolyckor.

FAKTA/ARBETSPLATSOLYCKOR

  • Omkring 50 personer dör i Sverige varje år på grund av jobbet. 90 procent av dem är män.
  • Fallolyckor toppar statistiken för svåra olycksfall.
  • Småföretag, underentreprenörer och utstationerade är överrepresenterade.

Män skadar sig ofta mer än kvinnor. Maskulina normer är den mest troliga orsaken.