Logga in

Boverkets prognos – så många bostäder behövs

Publicerad
20 jul 2017, 15:15

600 000 nya bostäder behöver byggas fram till 2025. Boverket menar att det är en stor utmaning, både taktmässigt och med kompetensbristen i åtanke.

Mellan åren 2017-2025 kommer 600 000 nya bostäder att behöva byggas, den tidigare prognosen visade att 710 000 behövdes. Trots revideringen menar Boverket att trycket på bostadsbyggandet är fortsatt högt och att kompetensbristen spelar roll för byggmålet.

– Det har väl inte undgått någon att byggandet har ökat rejält och ett av problemen är arbetskraft- och kompetensbrist. Det är klart att det är en utmaning särskilt på kort sikt, säger Bengt Eriksson på Boverkets analysavdelning.

Med yrkesväxling kan kompetensbristen underlättas, men det är svårt.

På nio år kommer alltså 600 000 nya bostäder att behöva byggas, men Boverket uppger också att 322 000 av detta kommer behövas fram till år 2020. Detta innebär att 80 500 nya bostäder måste byggas varje år fram till 2020.

– Det är en ytterligare stor utmaning för byggbranschen att gå från 25 000 boenden till 80 500, säger Bengt Eriksson avslutningsvis.

”Ge fler en chans att sadla om”.

Anledningen till revideringen från 710 000 till 600 000 bostäder är att Statistiska centralbyråns (SCB) befolkningsprognos reviderades 2017. Här spelar även Migrationsverkets antaganden om en lägre migrationssiffra in. Ytterligare en anledning är att det byggdes 46 000 bostäder under 2016, varvid denna siffra drogs bort från den tidigare prognosen på 710 000.

”Vi kommer inte klara byggmålet”.