Logga in

Tillväxten inom elinstallationer mattas av

Publicerad
3 apr 2017, 11:08

Under 2016 uppgick den samlade volymen av elinstallationer till 81,4 miljarder kronor. Det är en ökning med åtta procent. För resten av 2017 och 2018 väntas en fortsatt stabil tillväxt, men i lugnare takt. Detta framgår av Installatörsföretagens nya konjunkturrapport.

Sverige hade ett gott år 2016. BNP ökade med 3,4 procent. Tillväxten fortsätter att drivas av en stark inhemsk efterfrågan och en kraftig ökning av investeringarna i husbyggnad. Uppgången på byggmarknaden berörde i stort sett alla sektorer. Särskilt kraftig var den inom bostads- och lokalbyggandet. Det här gynnar installationsbranschen.

Nu har dock en inbromsning av tillväxten inletts. Under 2017 väntas den stanna på 2,3 procent, som följd av minskade investeringar inom industrin och förväntningar om höjda räntor framöver. Politiska beslut, som ROT-sänkningen, och händelser som Brexit och det amerikanska presidentvalet påverkar också negativt.

Företagen i elteknikbranschen rapporterar om svårigheter att hitta personal med rätt kompetens. En allt tuffare konkurrens på marknaden oroar dem också.

Det som fortsätter att hålla uppe installationsmarknaden är den positiva utvecklingen för byggandet. Den ger goda marknadsmöjligheter för installatörer. Särskilt goda är möjligheterna inom ny- och ombyggnad av bostäder och lokaler, inte minst inom den offentliga sektorn med projekt för sjukhus och skolor.

Fastighetsmarknaden hade ett rekordår 2016. Låga räntor fortsätter att locka kapital till marknaden och den starka konjunkturen har lett till ett ökat behov av kontor. I Stockholm är hyrorna för lokaler nu rekordhöga samtidigt som bostadsbristen fortsätter att driva kapital till fastighetsmarknaden.

Under fjolåret påbörjades 50 000 lägenheter i flerbostadshus – en ökning med hela 40 procent från 2015. Nyproduktionen ligger nu på högre nivå än under rekordåren i början av 1990-talet. I år mattas ökningen av till tre procent för att minska med tre procent under nästa år. Nybyggnationen av småhus uppgick förra året till 13 000 lägenheter, en ökning med 38 procent, medan den i år väntas minska med två procent och vara oförändrad nästa år.

Bygginvesteringarna inom infrastruktur ökade under 2016 med hela 80 procent – betydligt mer än i den förra konjunkturprognosen. En rekyl väntas därför under det här året, men nivån väntas ändå överstiga 2015 års investeringar.

Investeringarna inom energisektorn minskade som följd av minskad lönsamhet, men det ser ut som om det blir en positiv utveckling där i år och nästa år.

Orderstocken för elinstallationer har ökat med fyra procent under det senaste halvåret och den tillväxten väntas fortsätta under första halvan av 2017. Det innebär att den goda byggkonjunkturen fortsätter att vara motorn för installationsbranschen.

De regionala skillnaderna i utvecklingen för installationsmarknaden fortsätter att vara stora. Just nu är det regionerna Stockholm, Västra Götaland och Norrland som har det starkaste utvecklingen, med en väntad ökning på tre procent under året i de båda förstnämnda regionerna och hela fem procent i Norrland. I Skåne och Mellansverige väntas utvecklingen bli negativ med två respektive tre procent.