Logga in

“Medlemsföretag som jobbar med bostadsbyggande påverkas rejält”

Publicerad
21 okt 2022, 11:28

Antalet påbörjade bostäder minskar med nära 40 procent, enligt Boverkets reviderade byggprognos. Det kan slå hårt mot vissa företag.

Förutsättningarna på bostadsmarknaden har försämrats snabbt under 2022, med kraftigt stigande räntor och energipriser. Hushållens köpkraft har försvagats avsevärt.

Det ingår i byggherrekostnaderna:
Så påverkas installation när byggkostnaderna ökar stort

Leveransproblem och stigande materialpriser:
Marknadsläget våren 2022 – Goda prognoser trots en orolig omvärld

Enligt Boverkets prognos kan antalet påbörjade bostadsrätter nästan komma att halveras från 2021 till 2023 och in på 2024. Även byggandet av hyresrätter kan komma att minska betydligt.

I år lämnas enligt prognosen startbesked för påbörjande av 60 000 bostäder, varav 57 000 genom nybyggnad. Det är 14 procent färre än toppåret 2021.

Under 2023 är bedömningen att cirka 45 000 bostäder påbörjas, en minskning med 25 procent jämfört med 2022.

Ola Månsson, vd på Installatörsföretagen:

– Vår bransch påverkas inte lika mycket som byggbranschen. En tredjedel av våra medlemsföretag jobbar med bostadsbyggande och påverkas rejält av nedgången. Vi har också en brist på installatörer i Sverige. Samtidigt pågår en enorm elektrifiering och behovet av energieffektivisering är stort, bägge delarna nämns i den nya regeringens Tidö-avtal, säger Ola Månsson och pekar på att ett incitament för energieffektivisering vore ett höjt rotavdrag där konsumenten får ett högre bidrag vid energisparande åtgärder.

Han menar också att det gröna bidraget för att investera i bland annat solpaneler ävenborde omfatta åtgärder för energieffektivisering.

– När det dras ner på bostadsbyggandet ska vi installatörer ha en marknad för klimatet, säger Ola Månsson.

Andreas Lavrell, vd på Nytorp Energy Group, tror att konsekvenserna blir märkbara för bolag som är specialiserade inom bostadssegmentet och privatmarknad.

– Jag tror även på högre konkurrens på rot-marknaden, för de bolagen som är aktiva där, säger Andreas Lavrell och pekar på att branschen inte har råd att tappa ytterligare generationer av installatörer, inte minst med tanke på att återväxten av nya installatörer redan har fått sig en törn efter covid 19.

Han menar att det som krävs för att vända trenden är att politiskt öka möjligheterna för renovering och energieffektivisering av allmännyttan och börja ta tag i ledningarna under marken som är i kraftigt behov av åtgärder.

Och att öka rot-möjligheterna för att hjälpa hushållen på den privata marknaden.

– Jag tror man behöver tänka ”mat på bordet” före marginaler. Men vi kommer komma ur en eventuell konjunktur med många lärdomar, säger Andreas Lavrell. 

Men nivån på inbromsningen är svårbedömd, enligt Boverket. I ett positivt scenario kan byggtakten bli tydligt högre än i Boverkets prognos, men det kan å andra sidan inte uteslutas att byggandet de närmaste åren faller ner mot 35 000 påbörjade bostäder.

Räntor och materialpriser har ökat kraftigt på ett år
Så påverkas installation när byggkostnaderna ökar stort

– På sikt ser vi möjligheter till en viss vändning uppåt av byggtakten. Ett förväntat starkare konjunkturläge 2024 med markant stigande realinkomster och något fallande byggpriser kan bidra till utvecklingen. En minskad osäkerhet kring boendeutgifternas utveckling, inte minst vad gäller energi, kan möjligen stärka bostadsmarknaden redan på kort sikt, säger Hans-Åke Palmgren, nationalekonom och analytiker på Boverket..