Logga in

Här byggdes flest lägenheter per invånare 2016

Publicerad
4 maj 2017, 11:01

Örebro län slog Stockholms län i antalet nybyggda bostadslägenheter per tusen invånare. Förra året byggdes fler lägenheter än något enskilt år de senaste 25 åren.

Under 2016 färdigställdes närmare 42 500 bostadslägenheter i nybyggda hus. Detta är det högsta antal lägenheter som har färdigställts under ett år sedan 1992.

Av de nybyggda lägenheterna under 2016 fanns drygt 31 000 lägenheter i flerbostadshus och omkring 11 400 i småhus. Utöver detta så gav även ombyggnationer i flerbostadshus ett tillskott på närmare 3 400 lägenheter. Det totala tillskottet av bostäder genom ny- och ombyggnad 2016 uppgår därmed till över 45 800 lägenheter.

Läs mer: Bravida med på tåget när Sveriges kommuner och landsting gav Lindbäcks bygg nytt ramavtal

I 18 av landets 21 län byggde fler nya lägenheter under 2016 än året innan. Var tredje nybyggd lägenhet finns i Stockholms län.

Flest nybyggda lägenheter per invånare 2016 fanns i Örebro län där det färdigställdes 8,4 lägenheter per tusen invånare. Därefter kommer Stockholms län med 6,1 lägenheter. I Dalarnas län byggdes 1,0 lägenheter per tusen invånare vilket var minst i landet. Motsvarande siffra för hela landet är 4,2 nybyggda lägenheter per tusen invånare.

Det byggs fler hyresrätter än bostadsrätter i landet, 54 procent hyresrätter och 46 procent bostadsrätter. Men i Stor-Stockholm och Stor-Göteborg är de flesta nybyggda lägenheterna bostadsrätter. Det omvända gäller för Stor-Malmö där hela 72 procent av de nybyggda lägenheterna var hyresrätter. Utanför storstadsområdena är de flesta nybyggda lägenheter hyresrätter.

Läs mer: Så får vi fart på byggandet

I flerbostadshus hade närmare 18 500 lägenheter ett eller två rum, det är hela 35 procent fler nya lägenheter av den storleken jämfört med 2015. Totalt hade nästan 60 procent av alla de nya lägenheterna i flerbostadshus 2016 ett eller två rum.

Den genomsnittliga bostadsarean för en nybyggd lägenhet i flerbostadshus är på 59 m2 och för ett småhus 146 m2.

Av lägenheterna i flerbostadshus är närmare 3 500 klassificerade som studentlägenheter. Detta är det högsta antalet studentlägenheter som färdigställts under ett år sedan 2002. Även drygt 1 800 lägenheter för äldre och funktionshindrade färdigställdes under 2016.

Läs mer: ”Subventioner är fel att gå”

Ombyggnad av flerbostadshus gav ett tillskott på närmare 3 400 nya lägenheter. Det är drygt 450 lägenheter fler än under 2015. Ungefär 80 procent av dessa lägenheter tillkom genom att lokaler byggdes om till lägenheter och strax över 10 procent tillkom genom att vindar inretts som lägenheter.

Färdigställda lägenheter i flerbostadshus efter upplåtelseform, andelar i procent

Andel (i %) bostadsrätter      Andel (i %) hyresrätter

Stor-Stockholm                 57                   43

Stor-Göteborg                   63                   37

Stor-Malmö                       28                   72

Övriga riket                       36                   64

Sverige i genomsnitt         46                   54