Logga in

Snabbspår för nyanlända i elteknikbranschen

Publicerad
31 mar 2017, 14:46

Installatörsföretagen har genom Elektriska installatörsorganisation enats med Svenska Elektrikerförbundet att tillsammans med Arbetsförmedlingen ta fram en snabbare väg till ett första arbete inom elteknikbranschen.

Personer som invandrat till Sverige med yrkeserfarenhet och utbildning utgör en stor tillgång för det svenska samhället och det är viktigt att de snabbt kan komma i arbete och etablera sig på den svenska arbetsmarknaden. EIO och SEF vill därför underlätta såväl rekryteringsbehovet till branschen som att skapa möjlighet för nyanlända med relevant kompetens att etablera sig inom elteknikbranschen.

– Behovet av montörer är omfattande och väntas öka de kommande åren. Ett steg i att lösa rekryteringsbehovet är att skapa möjligheter för nyanlända som har relevant yrkeskompetens eller utbildning att etablera sig, säger Elektrikerförbundets vice förhandlingschef Mikael Pettersson.

”Vi är traditionella i elteknikbranschen, vi har vår tradition och yrkesstolthet som i kombination med lagar och regler gör det svårt att se möjligheter till alternativa vägar in i yrket. Snabbspåret kommer enligt min mening ge ett annat perspektiv på hur man kan uppnå drömmen om att bli elektriker.”

Johnny Petré, vd Lindsténs Elektriska AB.

– Vi har en akut brist på montörer samtidigt som vi befinner oss i en situation där många nyanlända med relevant kompetens står utan arbete. Den ekvationen håller inte om vi ska klara av framtidens utmaningar. Vi är otroligt glada över vi tillsammans med SEF har enats om hur vi kan arbeta för att snabbare få in ny kompetens i vår bransch, säger Åsa Kjellberg Kahn, chef för avdelningen Arbetsmarknad på Installatörsföretagen.

Denna avsiktsförklaring ska underlätta för nyanlända personer med yrkeserfarenhet och utbildning att få möjlighet att komplettera det man saknar för att sedan få en validering av sina yrkeskunskaper. Detta för att snabbt kunna komma ut på en arbetsplats och en första anställning. Tillsammans ska man ta fram konkreta förslag på åtgärder som kan underlätta detta. Valideringsmodellen kan även användas för svenskfödda.

Johnny Petré, vd på Lindsténs Elektriska AB, ser stora möjligheter för branschen att skapa såväl intresse och fler vägar in till, vad han menar, ett fantastiskt yrke.

– Vi är traditionella i elteknikbranschen, vi har vår tradition och yrkesstolthet som i kombination med lagar och regler gör det svårt att se möjligheter till alternativa vägar in i yrket. Snabbspåret kommer enligt min mening ge ett annat perspektiv på hur man kan uppnå drömmen om att bli elektriker, säger han. Vi arbetsgivare kan genom planering och struktur skapa enklare arbetsuppgifter som inspirerar varje individ till att vilja lära sig mer. Och med strukturerat lärande på företagen kommer vi kunna tillskapa ytterligare resurser i branschen, det ser jag som ett måste, avslutar Johnny Petré.

För att möjliggöra detta arbete avser EIO och SEF att tillsammans ansöka om medel för särskilda främjande- och utvecklingsinsatser som syftar till att underlätta nyanländas etablering på arbetsmarknaden.