Logga in

Satsar en miljon på temadag om elsäkerhet

Publicerad
22 feb 2017, 10:50

En temadag helt inriktad på elsäkerhet. Med över 150 medarbetare innebär det en saftig kostnad, men Lindsténs Elektriska vet att det kommer att betala sig på sikt med friska och motiverade medarbetare.

EIO Guld-vinnarna, Lindsténs Elektriska AB, har verksamhet på ett halvt dussin orter i Skåne. En gång i halvåret samlas så gott som hela styrkan för en temadag. Syftet är att anordna något som både är kompetensutvecklande, kul och sammansvetsande för det växande företaget.

År 2016 går mot sitt slut när företaget intar Scandic Star i Lund. Temat denna dag är elsäkerhet. Samtliga ska gå igenom kursen ESA Industri & Installation under ledning av sex kursledare från EUU. Det är också tid för samtal och gästföreläsare.

Conny Landgren, kvalitetschef, och Johnny Petré, företagets vd, tycker att temat är rätt av flera anledningar. En ny elsäkerhetslag gäller från 1 juli 2017, men elsäkerhet måste ständigt leva i diskussioner för att minimera olyckorna. Kursen ESA Industri & Installation är ett bra upplägg för Lindsténs medarbetare eftersom företaget har anläggningsansvar för flera industrier och kommuner.

– Vi har haft 13 elolyckor i år. Ingen har lett till allvarliga skador, men varje elolycka är på sätt och vis ändå allvarlig. Vi måste tala om varför de sker för att kunna undvika dem, säger Johnny Petré.

– Vi har haft 13 elolyckor i år. Ingen har lett till allvarliga skador, men varje elolycka är på sätt och vis ändå allvarlig. Vi måste tala om varför de sker för att kunna undvika dem.

Johnny Petré, vd

Lindsténs använder digitalt system för att rapportera incidenter. Då får chef och skyddsombud automatiskt alla händelser samlade. 

– Då kan vi se om det är något systematiskt som vi behöver ändra. Oftast beror det på den mänskliga faktorn, säger Conny Landgren.

— Det är mänskligt att vaggas in i falsk säkerhet och den lathet som vi alla har kan leda till ödesdigra misstag. Om man därtill lägger stressen så är olyckorna inga mysterier. Kompetensutveckling och diskussioner ska minimera riskerna.

Som kvalitetschef har Conny Landgren även övergripande ansvar för elsäkerhet på Lindsténs. 

Han tycker det viktigaste är att undvika genvägar, inse riskerna och alltid räkna med att andra kan göra misstag som man själv inte påverkat.

— Det är mänskligt att vaggas in i falsk säkerhet och den lathet som vi alla har kan leda till ödesdigra misstag. Om man därtill lägger stressen så är olyckorna inga mysterier.

Conny Landgren, kvalitetschef

– Med ESA för Industri & Installation går vi igenom både ansvar och rätt utförande. Vi har en tredjedel av vår verksamhet inom industrin och där är det mycket som är fjärrstyrt nu för tiden. Då är det extra viktigt att förstå hur hela anläggningen hänger ihop när man gör sin uppgift.

Conny Landgren sätter sig just nu in i den nya elsäkerhetslagen och tror att den kan leda till förbättringar.

– Ansvaret blir tydligare med de nya -reglerna. Ju större ett företag blir, desto svårare blir det att hänga upp ansvaret på en enda individ.

– Med ESA för Industri & Installation går vi igenom både ansvar och rätt utförande. Vi har en tredjedel av vår verksamhet inom industrin och där är det mycket som är fjärrstyrt nu för tiden.

Elektrikern Lukasz Wendel från Ystad jobbar mest med service men säger att ESA Industri & Installation är relevant för hans jobb.

– Det handlar om att kunna göra riskbedömning och eliminera faror. I praktiken innebär det att var och en vet vad som ligger inom deras ansvar, säger Lukasz Wendel. 

Själv har han råkat ut för strömgenomgång och då var stress en stor bidragande faktor. 

– Oavsett arbetstryck från kunder och chefer så är det jag själv som har ansvar att ta mig tid att tänka efter. Faran kommer när man känner sig säker.

– Oavsett arbetstryck från kunder och chefer så är det jag själv som har ansvar att ta mig tid att tänka efter.

Lukasz Wendel

Han tycker att temadagen om elsäkerhet är ett bra initiativ. Även om en dag är lite kort tid för ett så stort och viktigt ämne, så känner han att han vet var han kan hitta mer information när han behöver. 

Lindsténs har många medarbetare med expertis och lång erfarenhet. Det finns mycket att lära från varandra om diskussionen hålls igång tycker Lukasz Wendel.

– Elsäkerhet handlar om att jag vill komma hem till familjen. Det handlar också om att man som elektriker vill lämna ett jobb rätt utfört och lämna en anläggning som är säker för andra människor.

Att samla hela styrkan innebär en stor investering. Lokalhyra, mat, föreläsare, resor och den förlorade tiden för fakturering. Johnny Petré summerar i huvudet och kommer fram till att det innebär en kostnad på ungefär en miljon.

– Elsäkerhet handlar om att jag vill komma hem till familjen. Det handlar också om att man som elektriker vill lämna ett jobb rätt utfört och lämna en anläggning som är säker för andra människor.

– Kostnaden kommer direkt och återbetalningen tar tid, men vi vet att den kommer. Vi skapar trivsel och höjer kunskapen. Det hjälper oss i konkurrensen när vi rekryterar och det får personalen att stanna hos oss. Där har vi den största vinsten, säger Johnny Petré.

Tidigare temadagar har företaget ägnat åt saker som till exempel träning och hälsa och sälj- och kundrelationer. 

– Jag har lite idéer om nästa temadag, men det finns inget spikat ännu. Det ska vara något som är användbart i jobbet och som medarbetarna kan ta med sig i livet. Lite ”wow-faktor” ska det ju också vara förstås, säger Johnny Petré.