Logga in

Efter Elinstallatörens artikel: Så har det gått för fulelsvillan

Publicerad
17 feb 2017, 07:56

De skulle bygga sin drömvilla men fick i stället ett hus fullt av ­allvarliga elfel. Nu har den ­ansvarige ­polske elinstallatören blivit av med sin svenska ­behörighet och ett nytt företag drar om elen i hela huset.

När vi kom till huset möttes vi av undermåliga elinstallationer. Mest allvarligt var nog underdimensionerade kablar, som inte var anpassade till säkringarna och som i vissa fall också satt löst i centralen. Vi såg gnistbildning i eljalusierna på fönstren. Det hade kunnat leda till att hela huset brunnit ner, säger elkonsulten Robert Okrojek, som projektleder ominstallationerna av elen i Ronny Holmströms och Hanna Dahléns hus. Han fortsätter:

– Det här projektet genomsyras av bristande kontroller i flera led, dåliga egenkontroller och ingen kvalitetssäkring. För mig är det ett bevis på att den nya elsäkerhetslagen är något som behövs i branschen.

När Elinstallatören träffar Ronny och Hanna bor de tillfälligt i en hyrd sommarstuga men är ändå vid gott mod. Hittills har elinstallatören Jaroslaw Iliminowicz och elektrikern Michal Korolczuk jobbat i sex veckor i deras hus. De jobbar på uppdrag av husföretaget Eco Ready House, som också tar kostnaderna.

– Det här projektet genomsyras av bristande kontroller i flera led, dåliga egenkontroller och ingen kvalitetssäkring. För mig är det ett bevis på att den nya elsäkerhetslagen är något som behövs i branschen.

Robert Okrojek, elkonsult 

– Vi räknar med att det tar sammanlagt tre månader innan allt är klart. När väl elarbetena är färdiga krävs väldigt mycket återställningsarbete av snickare och målare. Alla hål i tak och väggar måste ju lagas också. Just nu ser huset ut som en schweizerost. Och det är också vad vi kallar det: Schweizerosten, säger Hanna.

Men innan vi går vidare i historien måste vi först backa bandet och berätta hur den här historien började. När Elinstallatören träffade Ronny och Hanna förra gången i somras var läget desperat. Artikeln om deras olycksaliga husaffär berörde många och blev en av förra årets mest lästa artiklar på Elinstallatörens webbplats. 

Artikeln i sin helhet kan du läsa här.

Det var 2014 som paret beställde ett prefabricerat passivhus av husföretaget Eco Ready House. De var noga med att i kontraktet få en skrivning om svensk elstandard. Paret flyttade in i huset i slutet av 2015. Ganska snart efter inflyttningen upptäckte de flera märkligheter och misstänkta fel med elen.

– Vi räknar med att det tar sammanlagt tre månader innan allt är klart. När väl elarbetena är färdiga krävs väldigt mycket återställningsarbete av snickare och målare.

De kontaktade besiktningsmannen Hans Ring på Ellapark Elkonsult som kom dit och gjorde en utförlig besiktning. Rapporten blev rena skräckläsningen för Ronny och Hanna. Fel efter fel uppdagades. Listan på anmärkningar fyllde tre hela A4-sidor. Hans Rings bedömning var att alla elinstallationer måste rivas ut och att jobbet behövde göras om från början. Kostnaden för det uppskattade han till 100 000–150 000 kr plus ytterligare cirka 50 000 kr för målning och återställning.

Den polske elinstallatör som ansvarat för elinstallationerna hade fått sin svenska allmänna behörighet av Elsäkerhetsverket. Han hade haft två polska elektriker som jobbat för honom och som gjort det mesta av installationerna.

Efter att Ronny Holmström hade anmält elinstallatören till Elsäkerhetsverket kom även de ut och gjorde en stickprovsinspektion. Den påvisade samma brister som den tidigare besiktningen.

Besiktningsmannen Hans Rings bedömning var att alla elinstallationer måste rivas ut och att jobbet behövde göras om från början.

Nu följde en infekterad tvist mellan Ronny och Hanna och husföretaget. Parallellt med det startade Elsäkerhetsverket ett tillsynsärende mot både den polske elinstallatören och anläggningsägaren Ronny Holmström. Eco Ready House erbjöd sig att, under en veckas tid, åtgärda de fel som Elsäkerhetsverket påvisat. Ronny och Hanna vägrade att acceptera det, då det Elsäkerhetsverket hittade ju bara var toppen av ett isberg, menade de.

– Vi har verkligen mått dåligt under det här året. Osäkerheten har varit värst, att inte veta omfattningen av felen, om någon kommer att fixa dem, hur mycket det kommer att kosta och vem som ska betala, säger Hanna.

– Ett av de största orosmomenten har varit försäkringsfrågan. Vi har förstått att hemförsäkringen inte skulle täcka skadorna vid en elrelaterad brand, eftersom elinstallationerna inte har gjorts korrekt och fackmannamässigt.

– Vi har verkligen mått dåligt under det här året. Osäkerheten har varit värst, att inte veta omfattningen av felen.

Hanna Dahlén 

Ronny Holmström berättar att det förmodligen var Elinstallatörens artikel som bröt dödläget och vände utvecklingen åt ett positivt håll.

– Plötsligt var Eco Ready House villiga att prata direkt med oss och inte via sin jurist. Förhandlingarna ledde fram till att de accepterade att göra om elen i hela huset och gav uppdraget åt en ny elinstallatör, säger Ronny Holmström. 

När Elinstallatören på nytt besöker huset i slutet av januari har elinstallatören Jaroslaw Iliminowicz och elektrikern Michal Korolczuk redan hunnit jobba i sex veckor. All befintlig el rivs ut och en ny central byggs. Elkonsulten Robert Okrojek är projektledare för installationerna:

– Elinstallationerna i det här huset var undermåliga och ibland direkt farliga. Mest anmärkningsvärt var underdimensionerade kablar som inte var anpassade till säkringarna och att vissa kablar inte var korrekt åtdragna i centralen. Vi såg gnistbildning i eljalusierna på fönstren. Det kan leda till överhettning och brand. Hela huset hade kunnat brinna ner, säger Robert och fortsätter:

– Plötsligt var Eco Ready House villiga att prata direkt med oss och inte via sin jurist.

Ronny Holmström

– Förutom alla elsäkerhetsbrister var det överlag en väldigt slarvig installation. Man fick intrycket att den som gjort jobbet inte brydde sig alls eller att en hemmafixare utan kunskap varit i farten. Det var inte svensk standard och inte polsk heller. Det finns helt enkelt ingen standard som beskriver den här installationen.

Robert berättar att det självklart tar betydligt längre tid och kostar mycket mer göra om all el i huset än att göra det rätt från början. Alla väggar och tak måste öppnas. Rent praktiskt betyder det också att Ronny och Hanna mitt i vintern får bo två till tre månader i en sommarstuga.

Men trots det är de vid betydligt bättre mod än när Elinstallatören träffade dem i somras. 

– Vi ser ljuset i tunneln. Förhoppningsvis blir 2017 ett bättre år än 2016. Fram tills nu har detta inte varit ett hem utan bara ett ställe vi bott på. Nu ser vi fram emot att kunna flytta in på nytt och leva igen. Vi vill inreda huset, göra i ordning tomten och göra detta till det hem vi drömde om och trodde vi skulle få.

– Vi ser ljuset i tunneln. Förhoppningsvis blir 2017 ett bättre år än 2016. Fram tills nu har detta inte varit ett hem utan bara ett ställe vi bott på.

– Jag hoppas att den här historien kan leda till att Eco Ready House ser över sina rutiner, att de börjar ta el på allvar och inser att det kan vara farligt.  

Elkonsulten Robert Okrojek är inne på samma spår. 

– Det här blev en dyr men nödvändig läxa för Eco Ready House. De behöver nu ta lärdom från de elinstallationer som görs här i huset och se till att upprätta ett riktigt egenkontrollprogram och rutiner för kvalitetssäkring så att detta inte upprepas i framtiden.