Logga in

Så kan hantverkare dra nytta av smart trend

Publicerad
20 jan 2017, 16:34

EU-marknaden för energieffektiva och intelligenta byggprodukter och tjänster kommer att fördubblas under de kommande sju åren, från 41,4 miljarder euro till 80,8 miljarder euro år 2023. Elinstallatörer kommer kunna spela en viktig roll för att sälja in systemen. Det hävdar Christiane Egger på den österrikiska organisationen OÖ Energiesparverband, i en debattartikel i nättidningen Euractiv.

År 2020 ska alla nya byggnader vara nära-nollenergibyggnader i samtliga EU:s medlemsländer. Intelligenta byggnader har potential att bli ett av de viktigaste verktygen för EU att uppfylla detta mål och Paris-avtalet, menar Christiane Egger.

”En elektriker till exempel kan installera ledningar, men för kunden skulle det betyda så mycket mer om elektrikern också sålde en smartare lösning och erbjöd service.”

Christine Egger på den österikiska organisationen OÖ Energisparverband.

– Det som krävs är affärsmodeller för energieffektivitet och kostnadsbesparingar i byggnader. Intelligenta byggnader innebär ett helt nytt sätt att hantera kunden och effektiviteten. Det krävs intelligenta tjänster för att byggnader ska bli smarta.

Intelligenta byggnader består av teknik och tjänster som samverkar.

Inte bara stora aktörer inom bygg- och energibranschen har en viktig roll att spela i det nya energisystemet, utan också hantverkare.

– En elektriker till exempel kan installera ledningar, men för kunden skulle det betyda så mycket mer om elektrikern också sålde en smartare lösning och erbjöd service. Det skulle kunna handla om ett solcellssystem, en laddningsstation för den elektriska bilen eller ett smart hemsystem för att övervaka och hantera effektiviteten, menar Christiane Egger.