Logga in

Ökad förbrukning av byggmaterial

Publicerad
10 jan 2017, 10:15

Sverige slukade mer byggmaterial under 2016 än föregående år, men de regionala variationerna är stora. Det visar en ny rapport från Industrifakta.

Räknat på riksnivå ökade användningen av byggmaterial för ny- och ombyggnationer preliminärt med 35 procent år 2016 jämför med 2015. Det visar Industrifakta i sin senaste rapport över marknadsutvecklingen.

Statistiken för fjärde kvartalet är ännu inte tillgänglig, men årets första tre kvartal visar en ökning med 37 procent.

“I Södermanlands och Dalarnas län fördubblades byggmaterialanvändningen.”

De regionala skillnaderna är stora. I Södermanlands och Dalarnas län fördubblades byggmaterialanvändningen, medan förbrukningen minskade med 35 procent i Blekinge län.

Storstädernas dominans i förbrukningen ökar. Stockholms-, Västra Götalands- och Skåne län står för 55 procent av hela Sveriges volym 2016 jämfört med 50 procent år 2015